Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 19
TÝDEN: 64
CELKEM: 1572985

Obsah

Stránka

  • 1

Projekt Primavera - výstavba 62 rodinných domů - Ke Škvorecké oboře - Radlická čtvrť

Projekt Primavera - výstavba 62 rodinných domů - Ke Škvorecké oboře - Radlická čtvrťProjekt Primavera je projektem výstavby 62 rodinných domů v lokalitě Radlická čtvrť v jižní části města.

20. 2. 2018 Zobrazit více

Obytný soubor Hostín - II. etapa (Projekt Hostín)

Obytný soubor Hostín - II. etapa (Projekt Hostín)Obytný soubor je II. etapou rozpracování územní studie projektu Hostín z roku 2008, která významným způsobem dotváří město Úvaly. V souladu s územním plánem navrhuje nové rodinné a bytové domy, doplněné městskými funkcemi. Tato II. etapa bude projednávána v nejbližší době v Komisi pro výstavbu a investice.

20. 2. 2018 Zobrazit více

Úvaly - projekt Hostín

Úvaly - projekt HostínLokalita Hostín se svými 70 hektary představuje nejvýznamnější rozvojovou plochu města Úvaly. Projekt navazuje na stávající zástavbu na jihu města a vytváří zcela novou urbanistickou strukturu pro dalších až 3 500 obyvatel. Návrh projektu usiluje o maximální využití území; svým měřítkem zcela změní dnešní Úvaly v jejich charakteru příjemného a obytného městečka.

20. 2. 2018 Zobrazit více

Úvaly - lokalita Výpustek II (vyladěné domy)

Úvaly - lokalita Výpustek II (vyladěné domy)Koncept urbanistické studie části lokality Úvaly – Výpustek západní část řeší možné využití území pro výstavbu souboru rodinných domů. V lokalitě je navrženo 67 parcel. Z toho pro řadové domy je navrženo 29 parcel o celkové výměře 7 493 m2 (21,8 % výměry celé rozvojové plochy). Pro dvojdomy je navrženo 36 parcel o celkové výměře
17 408 m2 a pro rodinné domy 2 parcely o celkové výměře 943 m2.

Název projektu – developerského záměru

Úvaly - Výpustek II/ Vyladěné domy

Investor

Exafin investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.

Kdy a jak schválen

Území je schváleno k zástavbě dle platného územního plánu od roku 2004

Předpokládaný termín dokončení

2018 - 2019

Stručný popis

Koncept urbanistické studie části lokality Úvaly – Výpustek západní část řeší možné využití území pro výstavbu souboru rodinných domů.

V lokalitě je navrženo 67 parcel. Z toho pro řadové domy je navrženo 29 parcel o celkové výměře
7 493 m2 (21,8 % výměry celé rozvojové plochy).

Pro dvojdomy je navrženo 36 parcel o celkové výměře 17 408 m2 a pro solitérní rodinné domy 2 parcely o celkové výměře 943 m2.

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …)

Celá lokalita navrhovaného obytného souboru je výrazně ovlivňována silnicí druhé třídy II/101,
především potom hlukem a exhalacemi produkovanými projíždějícími automobily.

Z toho důvodu jsou části bezprostředně přiléhající k této komunikaci využity jako bariérová zóna. Ve funkční ploše přírodní nelesní společenstva je proto navržen protihlukový val s parkovými úpravami, který bude svým profilem (příkrý svah směrem k silnici a pozvolný svah směrem do obytné zóny) vytvářet „odcloněnou“
odpočinkovou zónu pro obyvatele rodinných domů.

Tato „hluková“ bariéra je navíc posílena umístěním
obytné ulice a zástavbou řadových rodinných domů orientovaných svým obytným prostorem směrem pryč od komunikace. Na tuto „bariéru“ již dále navazuje rozvolněná zástavba rodinných domů a dvojdomů začleněných do systému obslužných komunikací a pěších propojení se zelení ve veřejných prostorech prostupujících
napříč celou lokalitou. Rozvolněnou hustotou zástavby tato část plynule navazuje na stávající zástavbu rodinných domů při ulici Šafaříkova.

Severní část území, nacházející se ve funkční ploše veřejná zeleň, parky a aleje je využita pro volně rostoucí zeleň a travnaté plochy umožňující neformální využití volného času. Volně tak navazuje na odpočinkovou zónu v jižní části protihlukového valu. V této části se rovněž bude nacházet plocha suchého poldru, sloužící jako retenčně-akumulační objekt pro odvod dešťových vod z lokality.

Celý urbanistický celek byl koncipován tak, aby zástavba byla maximálně prostoupená veřejnou zelení a byla otevřená pro volný průchod obyvatel lokality.

Rozpracovanost

Výstavba projektu byla zahájena 14. února 2018

Další dokumenty - fotodokumentace,propagační letáky, odkazy na server

Zastavovací studie je ke stažení zde.

Plánovací smlouva ke stažení zde

Aktuální koordinační situace je ke stažení zde.


20. 2. 2018 Zobrazit méně

Úvaly Horoušánky - Anglická čtvrť

Úvaly Horoušánky - Anglická čtvrťInvestor připravuje v rámci své developerské činnosti vybudování technické a dopravní infrastruktury pro rodinné domy, veřejná prostranství - veřejná zeleň, multufunkční a dětské hřiště.

20. 2. 2018 Zobrazit více

Výstavba minipivovaru Libertas v Úvalech

Výstavba minipivovaru Libertas v ÚvalechJedná se o výstavbu minipivovaru s letní zahrádkou a občerstvením v ulici Škvorecká formou rekultivace stávající manipulační plochy.

20. 2. 2018 Zobrazit více

Stránka

  • 1