Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 21
TÝDEN: 112
CELKEM: 1595333

Obsah

Stránka

Archiv

Svoz BIO odpadu - pravidla a specifikace v roce 2015

Společnost .A.S.A., spol s r.o. plánuje poskytovat službu svozu bio odpadu i v tomto roce. Předkládáme zde pravidla a specifikace svozu pro rok 2015.

23. 1. 2015 Zobrazit více

Přihláška na poskytování služby svozu BIO odpadu v roce 2015

Předkládáme zde formulář ke stažení (Doklad o úhradě služeb svozu biologicky rozložitelného odpadu na rok 2015). Objednávku společně s platbou této služby je možné učinit na MěÚ Úvaly, odbor životního prostředí a územního rozvoje od 2.3.2015.

23. 1. 2015 Zobrazit více

Informace pro občany - kam s odstrojeným vánočním stromkem

Odstrojené vánoční stromečky je možné odkládat do areálu sběrného dvora v Úvalech, ve Škvorecké ulici čp.33 nebo na místa separovaného odpadu, odkud je budou průběžně odvážet pracovníci Veřejně prospěšných služeb (konečný termín pro odkládání stromků na místa separovaného odpadu je pátek 16.1.2015).
Pokud občané odstrojený stromek rozdělí na menší kusy, je možné jej odložit k černé popelnici na komunální odpad, odkud vám ho odveze společnost A.S.A., spol. s r.o. ve dnech svozu komunálního odpadu.

5. 1. 2015

Informace pro občany

Od nového roku 2015 bude fungovat nové stanoviště separovaného odpadu na hřbitově v Úvalech.
Ke vchodu do hřbitova budou přistaveny nádoby na tříděný odpad o velikosti 240 litrů na komoditu papír, plast a sklo (tyto kontejnery bude svážet firma .A.S.A., spol. s r.o.).
Nadále zde bude ponechán velkoobjemový kontejner, který bude sloužit výhradně na BIO odpad, v případě zaplnění ho budou odvážet pracovníci Veřejně prospěšných služeb.
Tímto žádáme návštěvníky hřbitova v Úvalech, aby odpad nevhazovali pouze do kontejneru na BIO, ale třídili odpad do přistavených nádob na separaci. Děkujeme.

23. 12. 2014

BIO odpady od 1.1.2015

Od 1.1.2015 město zřizuje ve sběrném dvoře v Úvalech velkoobjemový kontejner, kam budou mít možnost´úvalští občané odkládat svůj bioodpad přímo a zdarma. Adresa, kontakt a provozní doba sběrného dvora je uvedena na webových stránkách města.
Město Úvaly prozatím nemá svoji vlastní kompostárnu. I nadále budou mít občané možnost řešit svoz a likvidaci svého kompostovatelného bioodpadu přímo se společností .A.S.A, spol. s r.o., prostřednictvím našeho odboru životního prostředí a územního rozvoje a zaplatit si hnědou sběrnou nádobu na BIO odpad dle žádané velikosti, jak tomu bylo již v předešlých letech. Svoz bude nadále prováděn jednou za 14 dní. Bližší informace, které se týkají svozu BIO odpadu v příštím roce bude uveřejněn v měsíčníku Život Úval a též zde na webových stránkách v oddělení informace z odpadového hospodářství v měsíci lednu.

17. 12. 2014

Stanoviště separovaného odpadu

V přiložené tabulce vám předkládáme aktualizaci stanovišť separovaného odpadu, která je platná k dnešnímu dni. Od nového roku bude tato tabulka doplněna o další stanoviště, a to o nové stanoviště separovaného odpadu "Hřbitov Úvaly" a o nové stanoviště "Tigridova". Tato dvě nová stanoviště budou v provozu až po novém roce (zákres stanovišť je v příloze).

17. 12. 2014 Zobrazit více

Separované odpady - rozšíření služby

Na základě platných předpisů v odpadovém hospodářství se snažíme vyvíjet tlak na důsledné třídění a přednostní využívání odpadů, které lze z komunálního odpadu vytřídit. Tuto snahu bychom rádi do budoucna promítli občanům do bonusového zvýhodnění. Nádoby na separovaný odpad jsou v současné době rozmístěny na 29 stanovištích ve městě a dále se bude jejich počet navyšovat. Převážně se jedná o likvidaci separovaného odpadu komodit na papír, plast, sklo a nápojových kartonů (tetrapak).
Od 1.1.2015 dojde k zahájení třídění dalších komodit , a to kovu a textilu. Kovové odpady (nápojové plechovky, vymyté konzervy od potravin, vymyté zvířecí konzervy, plechové tuby, plechové umyté uzávěry a víčka od nápojů a jogurtů) se budou shromažďovat do šedých plechových kontejnerů, které budou rozmístěny na sběrná místa s více jak pěti kontejnery po Úvalech. Celkem bude rozmístěno 10 ks šedých kontejnerů na kov (viz tabulka).
Rovněž od 1.1.2015 zahájíme sběr použitého oblečení od obyvatel (kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy, povlečení) pomocí 8 ks speciálních kontejnerů v modré barvě, které budou vhodně rozmístěny po městě na stanoviště separovaného odpadu.
Čím více se bude třídit separovaný odpad, bude tak docházet k poklesu množství směsného odpadu ve sběrných nádobách, což umožní městu docílit určitou úsporu v celkové platbě za odpady a zvýhodnit občany, kteří poctivě třídí.

17. 12. 2014 Zobrazit více

Místní poplatek za odpady v roce 2015

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16.12.2014 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Město Úvaly touto vyhláškou schválilo pro příští rok výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů částku 684,- Kč/osobu/rok (za fyzickou osobu trvale přihlášenou, dále které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dní, dále která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců, dále které byla udělena mezinárodní ochrana cizinců a dále fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu). Výše sazby poplatku zůstává nezměněna a je stejná jako v předchozím roce.

17. 12. 2014

Informace pro občany lokality U Horoušánek

Informace pro občany lokality U HoroušánekZrušení stanoviště nádob na separovaný odpad v ulici Diamantová

3. 10. 2014 Zobrazit více

Informace pro občany z lokality Na Homolce

Na základě požadavků občanů z lokality Na Homolce byl dne 14.8.2014 vrácen kontejner na sklo zpět na stanoviště Nerudova (SBD - bytovky) o velikosti 1100 l v počtu 1 ks, druhý kontejner byl přemístěn na stanoviště Žižkova. Jelikož tyto přesuny kontejnerů byly učiněny na základě stížností od občanů z této lokality kvůli hluku při vhazování skla do nádob v brzkých ranních hodinách, prosíme občany, aby byli ohleduplní, a pokud možno nevhazovali sklo do nádob v brzkých ranních hodinách. Děkujeme za pochopení.

15. 8. 2014
Archiv

Stránka