Nastavení velikosti písma
+

Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

 

Formuláře a informace úřadů ke stažení (v PDF).

Matrika
Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
Vidimace a legalizace
Nahlížení do matričních knih
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice
Narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině

Uzavření manželství
Změna jména a příjmení
Prohlášení o volbě druhého jména
Příjmení po rozvodu manželství
Ženská jména

 

Pečovatelská služba 
Žádost o umístění v DPS Úvaly 
Žádost o poskytování pečovatelské služby 

 

Odbor investic a dopravy 
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (překop, uzavírka)
 

Odbor životního prostředí a územního plánu 
Žádost o vyjádření k záměru z hlediska ÚP_2019  k nahlédnutí
Žádost o vyjádření k záměru z hlediska ÚP_2019  ke stažení 
Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les_2019.pdf k nahlédnutí 
Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les_2019.pdf ke stažení
Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru Word
Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru PDF

 

 

 

 

Stavební aktivita:
Formuláře žádostí dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a vyhlášky č. 526/2006 Sb. naleznete na adrese http://www.mmr.cz/ v sekci Územní plánování a stavební řád - lvzory a formuláře - formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona. 


Dokumenty budou průběžně doplňovány.

Návody a postupy řešení různých životních situací (na téma občan, bydlení, cestování, doprava, finance, kultura, občan a stát, obrana a bezpečnost, příroda a zemědělství, rodina, vzdělání, věda a výzkum, zaměstnání, zdraví, podnikatel, cizinec) naleznete na oficiálních informačních stránkách státní správy ČR: www.gov.cz.

Obecně používané formuláře naleznete též na těchto internetových stránkách