Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 44
TÝDEN: 108
CELKEM: 1611890

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Štefánikova, Hakenova, Švermova a Raisova Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Janáčkova

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Štefánikova, Hakenova, Švermova a Raisova
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Janáčkova
- Vyvolané investice, kdy se z důvodu úspor současně s investicí ČEZ (překládky nadzemního vedení do země) položilo i vedení veřejného osvětlení

21. 1. 2015 Zobrazit více

Stavební úpravy základní školy budovy „C“

Stavební úpravy základní školy budovy „C“Jedná se o Základní školu v Úvalech pro 1. a 2. stupeň. Škola je ze tří objektů, A, B a C. Část budovy „C“ prošla přestavbou v průběhu roku 2011. Tento projektový záměr se zabývá prostory, které budou ...

21. 1. 2015 Zobrazit více

Stavební úpravy haly č. 3 v areálu Městského úřadu Úvaly - I. etapa

Stávající objekt haly č. 3 se nachází v jihozápadní části areálu MěÚ Úvaly, ul. Riegrova. Po provedení navržených úprav bude objekt haly č. 3 sloužit jako zázemí technických služeb města – VPS. V 1.NP budou umístěny sklady materiálu a úklidová komora. Ve 2.NP bude umístěna kancelář...

21. 1. 2015 Zobrazit více

Hrad Skara

Hrad SkaraMenhiry jsou z umělého kamene a slouží k lezení mládeže. Menhiry se nacházejí uprostřed plochy 6x6m vysypané kačírkem. Kolem každého menhiru je terénní val a kmen zbavený kůry a větví, zasazený v kačírku, které slouží odpočinku návštěvníků parku. U cyklostezky je šestiúhelník, který má povrch z betonové vymývané dlažby, kde se nachází dvě lavičky, odpadkový koš a stojan na kola, to vše kotvené k podkladu.

11. 12. 2014 Zobrazit více

Rekonstrukce ulice Alešova a Vítězslava Nováka

Rekonstrukce ulice Alešova a Vítězslava NovákaRekonstrukce ulice Alešova v úseku mezi ulicemi Wolkerova – Jiráskova a v části ulice Vítězslava Nováka v úseku mezi ulicemi Kožíškova - Alešova.

12. 8. 2014 Zobrazit více

Rekonstrukce objektu č. p. 65 nabízející volnočasové aktivity

Rekonstrukce objektu č. p. 65 nabízející volnočasové aktivityRekonstrukce stavby na multifunkční prostor pro poskytování volnočasových aktivit pro širokou veřejnost: děti, mládež, škola a ostatní občany Úval.
Realizací projektu se zvýší nabídka vyžití a služeb pro obyvatele města.

5. 8. 2014 Zobrazit více

Cesty v Úvalech - dotace Pošembeří

Cesty v Úvalech - dotace PošembeříProjekt řeší vzájemné pěší příp. cyklistické propojení přírodních a historických zajímavostí v Úvalech a přilehlých obcích.
Název projektu – (investiční akce)
„Cesty v Úvalech“
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)
Usenesení Zastupitelstva Z – 0173/012 ze dne 13.12.2012 – schválení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ze SZIF z LEADERU prostřednictvím MAS Region Pošembeří, 8.výzva 2013/8, FICHE č.8
Usnesení Rady R – 464/2013 ze dne 18.12.2013 – zajištění akce
Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)
Náklady: 499.125,- Kč (vč.DPH),
Dotace činí: 371.250,- Kč
Vlastní prostředky: 127.825,- Kč
 
Termín dokončení
červenec 2014
Nositel projektu (odbor, osoba)
Odbor životního prostředí a územního rozvoje - Riegerova 897, Úvaly
Stručný popis
Terénní úpravy, dodávka a montáž směrových cedulí, vč.sloupků, výřez náletových dřevin, odstranění pařezů a drobné terénní úpravy polních a lesních cest.
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)
Předmětem projektu jsou terénní úpravy, spočívající ve vyřezání náletových dřevin, odstranění pařezů, likvidace veškeré dřevní hmoty a drobné terénní úpravy polních a lesních cest, výsadba stromů, dodávka a montáž směrových cedulí, včetně sloupků a rovněž zhotovení a instalace povinné cedule.
Rozpracovanost
 
  • 7. 1. 2013 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření IV. 1.2. – Realizace místní rozvojové strategie. Název projektu: Cesty v Úvalech.
  • 26.7.2013 schválení žádosti ke spolufinancování z Programu rozvoje venkova.
  • 28.8.2013 podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova  pod čj. 8446/13.
  • R – 464/2013 schválení vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele.
  • 3.2.2014 proběhla výzva k podání nabídky.
  • 24.2.2014 proběhlo otevírání a hodnocení nabídek.
  • realizováno společností Masnap s.r.o., dílo předáno
 
 
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server
Popis plnění, včetně osazení směrových cedulí zde ke stažení
Popis jednotlivých tras zde ke stažení
Zákres částí tras do KN zde ke stažení
Barevná ortofotomapa-zákres částí tras zde ke stažení

5. 8. 2014 Zobrazit méně

Stránka