Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 52
TÝDEN: 299
CELKEM: 1608608

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Dostavba knihovny v rámci vzdělávacího centra pro děti, mládež a dospělé v Úvalech, nám. Arnošta z Pardubic čp.18

Dostavba knihovny v rámci vzdělávacího centra pro děti, mládež a dospělé v Úvalech, nám. Arnošta z Pardubic čp.18

Petr Matura, 17. 4. 2019 Zobrazit více

Rozšíření ČOV - návrh studie

Rozšíření stávající čistírny odpadních vod z města Úvaly na kapacitu 9 900 EO.

Petr Matura, 27. 11. 2018 Zobrazit více

Vegetační úpravy areálu ZŠ Úvaly

Předmětem předložené dokumentace je návrh vegetačních úprav areálu základní školy v Úvalech na nám. Arnošta z Pardubic 8.

zde ke staženízde ke staženízde ke staženíNázev projektu – investiční akce

Vegetační úpravy areálu ZŠ Úvaly 

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

Projekt je realizován v rámci dotace Evropského fonu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

431 962,27 Kč (včetně DPH) 

 

Předpokládaný termín

podzim 2018 - jaro 2019 

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor životního prostředí a územního rozvoje - Riegerova 897, Úvaly

Stručný popis

 

Jedná se o cennou plochu zeleně situovanou v bezprostřední blízkosti historického centra města. 

Ze strategického a koncepčního pohledu specifikovaného dokumentem „Územní studie – generel městské zeleně města Úvaly“ (ŠTEFL, ŠTEFLOVÁ, 06/2016) daná plocha zeleně navazuje přímo na rozvojový uzel označený jako „Centrum“. 

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

Stávající zeleň areálu je nejednotná, bez jasného konceptu a s téměř minimální edukační funkcí. Stávající zeleň nerespektuje soudobé požadavky na vzhled i funkce areálů takovýchto zařízení a z dlouhodobého pohledu je nestabilní.


Navržený stav zeleně podporuje funkční využití jednotlivých částí areálu a napomáhá jednotlivé části uspořádat, propojovat a sjednocovat. Navržená vegetační prvky rozděluji jednotlivé plochy areálu (rozčlenění areálu, odclonění od okolních ploch, vnitřní kostra objektu) a současně představují různé tematické edukační celky. Důraz je tak kladen nejen na estetické a kompoziční hledisko, ale především a edukační funkci a edukační využití navržené zeleně.


Předložený záměr vegetačních úprav je plně v souladu s výše citovaným koncepčním dokumentem rozvíjející plochy městské zeleně.


Předkládaný projekt navazuje na případnou stavbu sportovního hřiště v dané lokalitě. Jeho realizace však není pro realizaci vegetačních úprav nezbytná.
Předmětem této dokumentace jsou pouze vegetační úpravy. Jiné úpravy nejsou řešeny.

Řešena je pouze vnitřní (oplocená) část areálu ZŠ. Plochy mimo oplocení a před budovou školy směrem k náměstí nejsou předmětem řešení.

Rozpracovanost

V současné době je zpracovávána dokumentace,             říjen 2018 výběr zhotovitele 

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server

Projektová dokumentace 

ke stažení zde, ke stažení zde, ke stažení zde  


Daniela Jahnová, 8. 10. 2018 Zobrazit méně

Revitalizace nábřeží Výmoly a zkapacitnění jejího toku v intravilánu Úval

Revitalizace nábřeží Výmoly a zkapacitnění jejího toku v intravilánu ÚvalJedná se o společný projekt Povodí Labe a města Úvaly. Jeho účelem je za především zvýšení ochrany pozemků a staveb v okolí potoka Výmola před povodněmi. Druhým cílem je pak zvýšení atraktivity potoka a jeho okolí coby odpočinkové a turistické lokality, včetně propojení doposud oddělených lokalit v Úvalech.

Borecký Petr, 18. 7. 2018 Zobrazit více

Návrh výsadeb doprovodné zeleně ulice U Přeložky - přechod pro chodce, Úvaly

Předmětem předložené dokumentace je návrh doprovodné zeleně podél na obou stranách přechodu

V současné době se jedná o zatravněné svahy s nekvalitním trávníkem, které jsou náročně pravidelně udržovány kosením

Daniela Jahnová, 21. 2. 2018 Zobrazit více

Zřízení parkovacích stání v ulici Pražská II v Úvalech

Vybudování parkovacích stání (podélná) v ulici Pražská II a úprava dopravního značení vyvolaná novými parkovacími stáními.

Petr Matura, 25. 1. 2018 Zobrazit více

Skatepark a workout

Skatepark a workoutSkatepark a workout

Petr Matura, 10. 2. 2017 Zobrazit více

Točna autobusů

Točna autobusůTočna autobusů

Petr Matura, 10. 2. 2017 Zobrazit více

Výstavba parkoviště osobních vozidel u železniční stanice ČD Úvaly

Výstavba parkoviště u nádraží. Úprava plochy pro parkování osobních vozidel u nádraží. Vzhledem k rozpracovanosti projektové dokumentace není možné určit složení podkladních vrstev parkoviště. Předpoklad cca 102 – 111 míst k parkování.

Petr Matura, 10. 2. 2017 Zobrazit více

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty u koupaliště v Úvalech

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty u koupaliště v ÚvalechSmíšená stezka pro chodce a cyklisty u koupaliště v Úvalech

Petr Matura, 10. 2. 2017 Zobrazit více

Stránka