Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 45
TÝDEN: 109
CELKEM: 1611891

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Informace pro občany. Bylo nainstalováno nové dopravní značení v ulici Smetanova při vjezdu na náměstí do ulice Husova. Nyní je zákaz odbočení z této ulice vpravo na železniční přejezd směr ulice Pražská. Tímto bychom chtěli připomenout i dopravní značení z druhé strany. Což znamená zákaz odbočení z ulice Pražská přes  železniční přejezd do ulice Smetanova.

železniční přejezd

 

Pozor na zloděje

Praha venkov – východ               Policisté řeší opakovaná vloupání do vozidel.

I přestože již od prvního adventního víkendu policisté zvýšili dohled u všech supermarketů a obchodních domů, bohužel opakovaně dochází v prostoru parkovišť k vloupání do vozidel. Ve většině případů pachatelé využijí okamžiku, kdy se majitel při cestě ze zaměstnání zastaví nakoupit a ve vozidle ponechá všechny své věci. Poté, co zloději během pár sekund rozbijí boční či zadní okénko u vozidla, odcizí vše, co má pro ně nějakou hodnotu. Nejčastěji poškození přicházejí o notebooky, příruční zavazadla a mobilní telefony.

Z důvodu opakujících se krádeží vloupáním, bychom velmi rádi upozornili občany, aby nenechávali žádná zavazadla viditelně umístěná ve vozidla. Pokud je to jen trochu možné, všechny cenné věci a to především notebooky a příruční zavazadla mějte raději vždy při sobě.

Stoprocentní ochrana vozidla před vloupáním sice neexistuje, ale existují opatření, kterými můžete pravděpodobnost krádeže věcí z aut výrazně snížit. V první řadě je důležité řídit se sloganem „Auto není trezor“ a ve vozidle nenechávat žádné věci. Netýká se to jen cenných předmětů, mobilních telefonů, navigace, počítačové techniky a podobně. V autě nenechávejte ani kabelky, nákupní tašky nebo oblečení. Zloděj neví, že jste si z kabelky nebo kapsy bundy předtím vyndali peněženku i mobilní telefon, a že nákupní taška ponechaná na zadním sedadle vozu je prázdná.

  

Základní preventivní rady:

 1. Nenechávejte ve vozidle žádné cenné věci (elektroniku, nářadí, kola apod.), peněženky, peníze, doklady. Stejně tak drahé oblečení či drahá hračka může zloděje zlákat.

 2. Nenechávejte uvnitř vozu technický průkaz ani náhradní klíče od vozu. Jejich ponechání ve voze vám může jednak přidělat problémy při likvidaci pojistné události u pojišťovny, ale především pachatel, který chtěl původně „pouze“ odcizit autorádio nebo jiné předměty v autě uložené, se může nakonec rozhodnout odcizit celé vozidlo. Navíc mu tak usnadňujete i další legalizaci vozidla.

 3. Přemýšlejte o tom, kde své vozidlo parkujete. Tmavá zákoutí a odlehlá místa zajišťují pachateli naprosto nerušený klid pro „práci“.

 4. Věnujte pozornost základnímu zabezpečení svého automobilu, zvažte i „nadstandardní“ zabezpečení. Jedná se o různá dodatečně montovaná elektronická či mechanická zabezpečovací zařízení nebo vyhledávací a monitorovací systémy.

 5. Pokud už ve vozidle zabezpečovací zařízení máte, používejte jej.

 6. Nenechávejte své vozidlo bez dozoru odemčené.

 7. Nikomu nesvěřujte klíče od automobilu.

 

 

por. Bc. Eva Kropáčová

 

Jak zajistit bezpečí pro děti

Základní rady a informace

Co můžeme udělat my dospělí a co mohou udělat děti samy pro své bezpečí?

 

DÍTĚ MUSÍ VYRŮSTAT S POCITEM BEZPEČÍ!

Rodiče a nejbližší

 • nikdo by neměl lépe znát své dítě než rodiče a prarodiče,
 • dejte dítěti příležitost, aby vás dobře poznalo, využijte každou možnou chvíli být s ním,
 • nepromarněte jedinou příležitost, kdy vám dítě chce něco sdělit (v takovou chvíli vše ostatní musí počkat),
 • buďte dítěti oporou, snažte se, aby se svěřovalo právě vám,
 • zdraví a bezpečnost dítěte je to nejpřednější,
 • samotné dítě doma nechávejte jen v případě krajnosti,
 • všímejte si chování svých dětí, pátrejte po příčině případných změn,
 • využijte každé vhodné příležitosti a učte dítě rozeznávat, co je mravné a co ne,
 • organizujte dětem volný čas s jejich souhlasem,
 • vytvořte v rodině atmosféru důvěry a vzájemného respektu,
 • objeví-li se v okolí osoba, kterou považujete za nebezpečnou, musíte o tom dítě šetrně informovat,
 • řádně prověřte osobu, které svěřujete dítě na hlídání.

 

DĚTI, DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ RADY!

Když je nutné být doma sám:

 • dobře zkontroluj okna a dveře, zda jsou zavřené,
 • u telefonu měj připravená všechna důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, záchranná služba),
 • zaměstnej se nějakou bezpečnou činností (kreslení, čtení, práce na PC, pohodový pořad v TV)
 • neposkytuj informace do telefonu, když si nejsi naprosto jist, s kým mluvíš, ani neříkej, že jsi sám doma,
 • otevři dveře pouze osobě důvěrně známé,
 • nevoď si do bytu cizí děti, kamaráda pouze se souhlasem rodičů,
 • nesleduj v televizi a na internetu pořady s drastickými scénami.

 

Bezpečně na cestě do a ze školy:

 • klíče od bytu měj uloženy na bezpečném místě,
 • při odchodu z bytu nebo z domu uzamkni řádně dveře,
 • do školy choď vždy bezpečnou cestou, i když je delší,
 • vyhýbej se opuštěným a nebezpečným místům,
 • nechoď s cizími nebo podezřelými osobami, nesedej do jejich auta,
 • do výtahu nevstupuj s osobou, která ti je čímkoli podezřelá,
 • nikdy nejezdi autostopem,
 • nedávej se do řeči s cizími lidmi, nic od nich neber,
 • když se setkáš s agresivní osobou, snaž se: dostat se co nejrychleji pryč, pokud se nevyhneš kontaktu, udržuj si bezpečnou vzdálenost, pokud možno se jí nedotýkej a neprovokuj ji, v případě nouze použij některý z individuálních obranných prostředků (sprej, alarm apod.).

tísňové linky :   http://www.policie.cz/soubor/obrazky-a-soubory-tisnove-telefonni-linky.aspx

 

por. Bc. Eva Kropáčová

 

Krásné vánoce.

V rámci dlouhodobého projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ vyhlašuje Policie ČR soutěž o nejlepší preventivní projekt realizovaný ve školních a zájmových zařízeních se zaměřením na problematiku dopravní výchovy „Jak se učíme dopravní výchovu u nás“. Partnery soutěže jsou Zdravotní pojišťovna MV ČR a samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR.

Soutěž probíhá od října 2016 až do 15. ledna 2017 a jejím předmětem je nejlépe zpracovaný kontinuální výukový program, který se věnuje vzdělávání dětí v problematice bezpečného pohybu v silničním provozu. Projekt může být zpracován formou fotoreportáže s popisem, komiksem, příběhem psanou i obrazovou formou současně, komentovaným videem - reportáží nepřesahující 3 minuty.

Odměnou pro tři nejlepší projekty, které budou zpracovány kolektivy dětí, nikoliv jednotlivci, bude koncert hudební kapely Maxim Turbulenc s doprovodným programem ukázek Policie České republiky pro vítězný kolektiv.

 

Pravidla:

zde ke stažení

 

DOPRAVNÍ ZNAČKA
K+R (z anglického Kiss and Ride, česky Polib a jeď) nově nainstalována v prostoru před nádražím v Jiráskově ulici.

"Parkoviště K + R" , která označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob. (K+R) znamená v anglickém překladu "Kiss and ride" - "Polib a jeď".

K+R

 

 

 

 

Městská policie užívá Resuscitační set jehož součástí je kyslíkový generátor a externí defibrilátor AED. Nově také využívá čtečky čipovaných psů.Resuscitační set.

 

 

 

Městská policie v letních měsících zaměří svoji činnost na nedovolené parkování ve městě a to zejména tam, kde je obytná zóna.
Pravidla pro parkování v obytné zóně jsou v § 39 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

obytná zóna

Provoz v obytné a pěší zóně

 

§ 39

 

(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec obytné zóny".
(2) Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Pěší zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec pěší zóny".
(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
(4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky podle odstavce 2.
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.

Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.


(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy.
(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

 

 

 

Že za volat automobilu ani za řidítka motocyklu alkohol nepatří, to ví snad každy. Že nepatří ani za řídítka třeba Babety, na to asi zapoměl její řidič, když se vydal prohnat tento dopravní prostředek ulicemi Škvorce, kde ho pro porušení zákona zastavila hlídka městské policie. Řidič neměl u sebe předepsané doklady, za to mu byla při dechové zkoušce naměřena hodnota 1,88 promile alkoholu v dechu, proto byl řidič předán hlídce Policie ČR.

alkohol

 

 

 

 

V pátek začínají pro děti prázdniny, proto strážníci městské policie navštívili základní školu v Úvalech, kde dětem vysvětlili, jak se chovat nejen na silnici, ale taky co je důležité mít na kole za jízdy.  Dále strážníci dětem sdělili, co mají dělat, když je osloví někdo cizí a jak postupovat při nálezu například injekční stříkačky. Na závěr každý školák dostal reflexní prvek.

dopravní výchovadopravní výchova 1

 

 

 

 

Aktuální seznam schválených úseků pro měření rychlosti Městskou policií Úvaly si můžete prohlédnout zde.

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení    do 24.4.2015

 - Strážník městské policie -  k nahlédnutí zde

 

 

Dopravní nehoda v Horoušánkách

V pátek 10. 4. 2015 se stala u benzínové pumpy v Horoušánkách na silnici II/101 dopravní nehoda. Řidič, který jel od Jiren, nedal přednost protijedoucímu vozidlu. Nehoda se obešla bez vážného zranění. Hlídka Městské policie Úvaly ve spolupráci s hlídkou Obecní policie Šestajovice zajistila místo nehody tak, aby nedošlo k dalším komplikacím a to až do příjezdu Policie ČR. 

dopravní nehoda Horoušánky

 

 

Hlídka městské policie na kole

Minulý týden přinesl výrazné oteplení, které dopřálo po docela dlouhém chladném období využít pro hlídkovou službu kolo. Cyklohlídka dokáže oproti pěší hlídce působit na daleko větším prostoru a tak i rychleji reagovat na případné události.

cyklohlídka

 

Kontrola garáží a chat

Městská policie Úvaly se v těchto dnech zaměřila na kontrolu objektů, zejména na ty, které nejsou trvale obydlené, jako například chaty a garáže. V případě, že uvidíte pohyb podezřelých osob okolo těchto objektů, neváhejte a volejte na telefon městské policie 603 560 008 nebo na linku 158.


kontrola garáží

 

Pozor na stříkačky

Městská policie provedla kontrolu lesoparku nad ulicí Horova, kde v opuštěné budově našla rozházené injekční stříkačky a věci, které používají uživatelé drog. Městská policie místo vyčistila od injekčních stříkaček a následně stříkačky předá organizaci na likvidaci toxického odpadu.

Pokyny při nalezení injekční stříkačky:

 1. Nesahej na ni!

 2. Zavolej 603 560 008 (Městská policie Úvaly) nebo 158 (Policie ČR) nebo to oznam na služebně městské policie nebo Policie ČR

 3. Popiš polohu, kde jsi stříkačku/y našel/a a nech na sebe telefonní číslo pro případ, že stříkačku my nebo policie nenajde.


stříkačka

tříkačka1

stříkačka2


Vykrádání automobilů u MŠ Kollárova

V posledních týdnech jsme zaznamenali opakovaná vloupání do vozidel zaparkovaných u MŠ Kollárova. Pravděpodobně se jedná o organizovanou činnost, jelikož nárůst těchto trestných činů byl dle sdělení OOP Úvaly zjištěn i u školek v Sibřině a dalších obcí v našem regionu. V rámci prevence proto počínaje zítřkem bude vždy mezi 7 - 8. hodinou ranní vykonávat do odvolání hlídkovou službu přímo v ulicích u MŠ městský policista.

Přesto všem řidičkám a řidičům doporučujeme, aby ve vozidlech, i když je opustí jen na pár minut, nenechávali žádné viditelně položené věci.