Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 39
TÝDEN: 923
CELKEM: 1619054

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zásobník projektů města Úvaly pro roky 2020 - 2024

Zásobník projektůZastupitelstvo města Úvaly schválilo na svém zasedání dne 23.6.2016 „Zásobník projektů města Úvaly pro roky 2016 – 2020“. Zásobník projektů pokrýval nejvýznamnější projekty města v oblasti silniční infrastruktury, vodohospodářské infrastruktury, bytového a nebytového hospodářství a životního prostředí.

Celkový objem zásobníku projektů činil 780 mil. Kč, z toho byly úspěšně realizovány projekty v objemu 324 mil. Kč, dotace činily 157 mil. Kč. Projekty ze zásobníku byly mimo dotací financovány především úvěry s tím, že zastupitelstvo v roce 2016 stanovilo jako horní strop pro dluh města na částku 200 mil. Kč, reálně dosáhl dluh města částky 168 mil. Kč k datu 30.9.2019 s tím, že se jedná o strop a nyní bude dluh průběžně umořován s tím, že jednotlivé úvěry budou splatné v letech 2024, 2034 a 2037.

V souvislosti s rozvojem města, tím, že některé prioritní projekty již byly realizovány a některé naopak získaly na větší důležitosti než se před 4 roky jevilo, je potřeba zásobník projektů aktualizovat.

Proto předkládáme zastupitelstvu a veřejnosti Zásobník projektů města Úvaly pro roky 2020 – 2024.

Celkový objem tohoto zásobníku projektů činí 774 mil. Kč, z toho odhadované dotace činí částku 597 mil. Kč. Prioritní projekty tohoto zásobníku, které tvoří přes 80% výdajů jsou následující:

                                                                             Náklad              Dotace                     Podíl města

1.

Novostavba svazkové základní školy

550 mil. Kč

467 mil. Kč

53 mil. Kč

2.

Dostavba mateřské školy

  23 mil. Kč

  12 mil. Kč

11 mil. Kč

3.

Stavba vodovodního bypassu Jiren

  55 mil. Kč

  46 mil. Kč

  9 mil. Kč

4.

Výstavba sběrného dvora

  15 mil. Kč

  13 mil. Kč

  2 mil. Kč

5.

Autobusový terminál u nádraží

  20 mil. Kč

  12 mil. Kč

  8 mil. Kč

6.

Rekonstrukce městských ulic

  41 mil. Kč

  29 mil. Kč

12 mil. Kč


Zásobník projektů obsahuje jak projekty z větší části financované za pomoci dotací, tak projekty financované pouze městem Úvaly. Projekty v zásobníku se dělí do čtyř skupin:

 1. Komunikace: náklady cca 41 mil. Kč, podíl města cca 29 mil. Kč
 2. Chodníky, cyklostezky, křižovatky: náklady cca 23 mil. Kč, podíl města cca 2,5 mil. Kč
 3. Bytový fond: náklady cca 10 mil. Kč, podíl města cca 7,5 mil. Kč
 4. Životní prostředí: náklady cca 106 mil. Kč, podíl města cca 30 mil. Kč
 5. Nebytový fond (zejména jde o investice v oblasti školství): náklady 594 mil. Kč, podíl města cca 78 mil. Kč

Realizace je rozvržena do let 2020 - 2024 a je vázána na aktuální rozpočtové období Evropské unie i na připravovaná nová pravidla EU.

Zásobník projektů města navazuje na stávající platný Strategický rozvojový plán města a na Integrovaný plán rozvoje města.

Financování

Zásobník projektů pro roky 2016 – 2020 byl financován především úvěry, což vedlo k nárůstu finančního dluhu města, který se zvýšil z částky 77 mil. Kč v roce 2016 na 168 mil. Kč ke 30.9.2019. Dluhová služba dosáhla výše 16.6%, zadlužení z pohledu zákona o rozpočtové odpovědnosti dosáhlo částky 152% (zákon stanoví maximální hranici 60% z průměru daňové základy města za poslední čtyři roky). Z pohledu bank je přesto hospodaření města bezpečné a stále zde existuje prostor pro dodatečné úvěrové financování ve výši cca 30 – 40 mil. Kč. Je třeba konstatovat, že na každou korunu dluhu se zvýšil majetek města o další téměř 3 Kč. 

Oproti minulým letům však nenavrhujeme financování prostřednictvím úvěrů, ale vícezdrojové financování. Zdroje na financování projektů ze zásobníků předpokládáme v horizontu příštích 4 let následující:

 1. standardní rozpočtové zdroje města, cca 60 mil. Kč
 2. příspěvky stavebníků a developerů novostaveb na infrastrukturu, cca 58 mil. Kč
 3. prodej 50% pozemků na Vinici a prodej pozemků v Cukrovaru, cca 35 mil. Kč
 4. dodatečný výnos z daně z nemovitosti v případě zvýšení koeficientu 3 na koeficient 5, cca 20 mil. Kč
 5. navýšený výnos z bytového hospodářství, cca  5 mil. Kč


V případě, že se některý z výše uvedených příjmů nepodaří realizovat v plánované výši, bude potřeba v daném rozsahu omezit nebo zcela zastavit realizaci vybraných projektů ze Zásobníku projektů.

Zásobník projektů není uzavřeným dokumentem a bude průběžně na základě projednání v orgánech města  a v diskusi s veřejností aktualizován a doplňován.

Stáhněte si kompletní Zásobník projektů pro roky 2020 - 2024 zde.

 

************************************************************************************************

Indikativní zásobník projektů města Úvaly pro roky 2016 - 2020
schválený zastupitelstvem města dne 23.6.2016

Aktuální platná verze Zásobníku projektů pro roky 2016 - 2020 je ke stažení zde.

Zásobník projektůZásobník projektů města Úvaly pro roky 2016 - 2020 byl připravován během široké diskuse s obyvateli
Úval a je základním dokumentem, který bude sloužit jako podklad pro realizaci projektů města.

Obsahuje projekty v celkově odhadované hodnotě cca 650 mil. Kč - 790 mil. Kč, z čehož je předpoklad
spolufinancování ze strany města Úvaly v hodnotě cca 256 mil. Kč - 386 mil. Kč. Nižší částka se
vztahuje k tzv. redukované verzi projektů, což zejména v případě komunikací znamená rekonstrukce
formou lehčích staveb.

 

Zásobník projektů obsahuje jak projekty z větší části financované za pomoci dotací, tak projekty
financované pouze městem Úvaly.

Projekty v zásobníku se dělí do čtyř skupin:
1) Komunikace: náklady: 103 - 228 mil. Kč, podíl města 71 - 196 mil. Kč
2) Chodníky, cyklostezky, křižovatky: náklady 25 -36 mil. Kč, podíl města 10 - 16 mil. Kč
3) Bytový fond: náklady 37 mil. Kč, podíl města cca 25 mil. Kč
4) Životní prostředí: náklady 132 mil. Kč, podíl města cca 71 mil. Kč
5) Nebytový fond (zejména jde o investice v oblasti školství): náklady 352 mil. Kč, podíl města cca
78 mil. Kč

 

Realizace je rozvržena do let 2016 - 2020 a je vázána na aktuální rozpočtové období Evropské unie.
Zásobník projektů města navazuje na stávající platný Strategický rozvojový plán města a na Integrovaný plán rozvoje města.

 

Financování
S ohledem na aktuální stav rozpočtu města je navrženo převážně dluhové financování. Aktuální dluh
města je 82 mil. Kč /konec června 2016/, na konci roku by měl klesnout na 77 mil. Kč. Dluhová služba je aktuálně na úrovni 10,6%. Dluh na obyvatele činí v Úvalech částku 11 884 Kč. Za rizikovou hranici dluhové služby považuje MF ČR úroveň 30%.

 

Pro srovnání průměrný dluh obcí na obyvatele je nyní v ČR kolem hranice 5 800 Kč, nicméně v tom jsou zahrnuty i ty nejmenší obce. Pokud budou srovnávána města, je průměrná výše tohoto dluhu kolem 10 - 11 tis. Kč/na obyvatele.
 

Z jednání s bankami vyplývá, že akceptovatelná hranice dluhu Úval pro banky je na úrovni až do hranice 200 mil. Kč, tj. o cca 120 mil. Kč výše, než bude úroveň dluhu města na konci roku 2016.
 

V rámci navrhovaného Zásobníku projektů města Úvaly pro roky 2016 - 2020 je navrhováno, aby bylo
financování zajištěno úvěrem o maximální částce 120 mil. Kč splatným po dobu maximálně 20 let s tím,
že kumulované zadlužení města nesmí přesáhnout částku 200 mil Kč.


Zásobník projektů není uzavřeným dokumentem a bude průběžně na základě projednání v orgánech
města aktualizován a doplňován.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Původní výzva občanům před zasedáním zastupitelstva dne 23.6.2016

 

Jaké projekty plánuje město Úvaly v letech 2016 – 2020 realizovat? A za co? A za kolik?

Pojďte spolurozhodnout o budoucnosti svého města!

 

Milé Úvalačky, milí Úvaláci,

všichni, co v našem městě žijeme, víme, že ne vše je v Úvalech dokonalé. Přesto je to město, které máme rádi a které chceme společně rozvíjet. Rozvoj může mít mnoho podob a stejně tak je mnoho cest, kterými se můžeme ubírat. Předkládáme Vám proto k veřejné diskusi zásobník projektů, které by bylo možné v období příštích 5 let realizovat. Tyto projekty přesahují délku volebního období, a proto chceme, abychom na nich našli společně s Vámi co nejširší shodu.

Začali jsme 16.2. veřejnou diskusí, které se však bohužel zúčastnilo jen málo občanů, věřím proto, že prostřednictvím internetu a Života Úval se vás zapojí více. Přeci jen, jde o jedinečnou příležitost, abyste jasně řekli, které projekty považujete za vhodné k realizaci, které už méně a které vám tam naopak chybí. Můžete také vyjádřit svůj názor na navrhované financování.

Projekty jsme rozdělili do následujících sekcí:

 1. Komunikace
 2. Chodníky, cyklostezky a světelné křižovatky
 3. Bytový fond
 4. Nebytový fond
 5. Životní prostředí

Tyto projekty jsme rozdělili do dvou skupin:

První skupina obsahuje seznam všech větších investičních projektů (nad 1 mil. Kč), které je v Úvalech potřeba realizovat a ke kterým máme projekty v různé fázi přípravy. Druhá skupina je skupinou tzv. Doporučených projektů, tedy těch, které navrhujeme realizovat prioritně.

 

Sumarizace nákladů a dotací projektů skupiny I. je následující:

 1. Komunikace                                                           149 470 000 Kč
 2. Chodníky, cyklostezky a světelné křižovatky           35 850 000 Kč
 3. Bytový fond                                                              37 700 000 Kč
 4. Nebytový fond                                                          72 100 000 Kč
 5. Životní prostředí                                                     111 000 000 Kč

        Celkem                                                                           406 120 000 Kč

Na dotacích lze získat odhadem                                            143 450 000 Kč

Rozdíl k dofinancování městem Úvaly činí částku                 262 670 000 Kč

 

Jaké peníze mohou Úvaly fakticky investovat? 

Nejprve si musíme říci, jaká je vlastně finanční situace města? Vyžádali jsme si posouzení od Komerční banky – naleznete jej zde. To vyznívá pro naše město výborně. Pravda je, jak už to bývá, složitější.

Aktuální dluh města je 87 mil. Kč /konec ledna 2016/, na konci roku by měl klesnout na 77 mil. Kč. Dluhová služba je aktuálně na úrovni 12,6%. Dluh na obyvatele máme na úrovni 13 384 Kč na obyvatele. Za rizikovou hranici dluhové služby považuje MF ČR úroveň 30%.

Pro srovnání průměrný dluh obcí na obyvatele je nyní v ČR kolem hranice 5 800 Kč, nicméně v tom jsou zahrnuty i ty nejmenší obce. Pokud budeme srovnávat města, je průměrná výše tohoto dluhu kolem 10 – 11 tis. Kč/na obyvatele, Úvaly jsou tedy v míře svého dluhu zadluženější o cca 20% výše, než je průměr .

Z jednání, která jsme absolvovali s bankami vyplývá, že akceptovatelná hranice dluhu Úval pro banky je na úrovni cca 145 mil. Kč, tj. o cca 68 mil. Kč výše, než bude úroveň dluhu města na konci roku 2016.

Pokud půjdou Úvaly do zadlužení na úrovni cca 145 mil. Kč, dostaneme se na dluhovou službu ve výši cca 22,6% a dluh na obyvatele bude cca 22 300 Kč, budeme tedy patřit k nejzadluženějším městům v republice, stále však pod úrovní Kolína (22 400 Kč) nebo Prahy (26 000 Kč).

Nebude to tedy nic jednoduchého, ale stále bude město daleko od bankrotu. Výše uvedený dluh budeme splácet dle nastavení podmínek do roků 2025 – 2030.

Pokud započítáme hodnotu aktiv, která město vlastní a jejichž prodej není zahrnován (pozemky (60 mil. Kč), bytové domy (50 mil. Kč)), bude relativní úroveň dluhu v poměru k zpeněžitelnému majetku v bezpečných mantinelech.

Nesmíme zapomenout na věc, o které se mlčí decentně – dluh Úval nominální sice není tak strašný /a nebude/, ale o to horší je dluh infrastrukturní (stále kolem 800 mil. Kč).    

 

Takže jaké peníze mohou Úvaly v letech 2016 – 2020 investovat?
 

 1. Vlastní zdroje:                 40 000 000 Kč
 2. Navýšení úvěru :             68 000 000 Kč
 3. Rezerva ve splátkách:    43 000 000 Kč

  Celkem                                151 000 000 Kč

 

Bilance projektů první skupiny:

 • Celkové náklady:            406 120 000 Kč
 • Potenciální dotace:         143 450 000 Kč
 • Financování města:        151 000 000 Kč

Chybí:                                    111 670 000 Kč

Kompletní seznam projektů první skupiny naleznete zde

Vzhledem k tomu, že je zřejmé, že ani při využití všech možností financování města (pokud nechceme prodávat všechny pozemky a bytové domy) není možné výše uvedené projekty profinancovat, připravili jsme návrh redukované varianty tzv. Doporučené skupiny projektů, kterou si můžete stáhnout zde.

 

Sumarizace nákladů a dotací Doporučených projektů je následující:

 

 1. Konunikace                                                      68 400 000 Kč
 2. Chodníky, cyklostezky a světelné křižovatky   35 850 000 Kč
 3. Bytový fond                                                      37 700 000 Kč
 4. Nebytový fond                                                  72 100 000 Kč
 5. Životní prostředí                                               81 000 000 Kč

Celkem                                                                           295 120 000 Kč


Bilance Doporučených projektů:

 • Celkové náklady:            295 120 000 Kč
 • Potenciální dotace:         143 450 000 Kč
 • Financování města:        151 000 000 Kč

Chybí:                                                    670 000 Kč

V tomto případě lze uvažovat o tzv. nulové variantě = město je schopno svůj podíl na investicích zaplatit.

Ve všech výše uvedených variantách nejsou zahrnuty následující projekty, které jsou financovány jiným způsobem:

 • svazková škola na Hostíně – tento projekt je realizován v rámci Dobrovolného svazku obcí Povýmolí (náklady projektu cca 180 – 200 mil. Kč, financování bude muset být řešeno zcela separátně ve spolupráci s Ministerstvem školství a mládeže)

 • rozjezd odpadového hospodářství města, včetně sběrného dvora (náklady cca 15 mil. Kč)

 • výstavba nové městské knihovny na náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 18 (náklady cca 55 -60 mil. Kč, zahájení akce před rokem 2020, ale dokončení až po tomto období)

 

Na co bychom rádi znali Váš názor:

 1. Které projekty v tabulce Doporučených projektů postrádáte? Navrhněte jejich doplnění!
 2. Které projekty byste z tabulky Doporučených projektů vyškrtli? Navrhněte jejich vyškrtnutí!
 3. Je pro Vás navrhovaná výše zadlužení města přijatelná? Pokud není, jaká výše je pro Vás akceptovatelná?
 4. Jste pro nebo proti získat peníze na spolufinancování projektů prodejem městského majetku (stavební pozemky na rodinné domy, bytový fond)?

 

Chybí Vám nějaké informace? Řekněte nám to!

Těšíme se na Vaše názory a připomínky.

Záznam z veřejné diskuse k projektům města pro období 2016 – 2020 ze dne 16.2.2016 najdete zde.

 

za vedení města Úvaly,

Petr Borecký, starosta města

Diskuze k článku:Diskuze je aktivní

V diskuzi je celkem 11 příspěvků

****
4.3.2016 07:12:46Lukáš Rubeš (Uvaly.cz)Děkuji!
  9.3.2016 22:33:43Petr BoreckýRe: Děkuji!
6.3.2016 08:16:13Kareldotace
  9.3.2016 22:37:37Petr BoreckýRe: dotace
  10.3.2016 20:50:42kmtRe: Re: dotace
  14.3.2016 23:00:45Petr BoreckýRe: Re: Re: dotace
  28.8.2016 12:19:10KarelRe: Re: Re: dotace
  10.9.2016 00:24:45Petr BoreckýRe: Re: Re: Re: dotace
8.9.2016 00:31:44Petr Kuncodkazy na seznam projektů
  10.9.2016 00:11:46Petr BoreckýRe: odkazy na seznam projektů
  11.9.2016 20:58:09LukášRe: odkazy na seznam projektů