Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 50
TÝDEN: 297
CELKEM: 1608606

Obsah

Stránka

  • 1

Obchodní centrum Pražská

Obchodní centrum PražskáCílem projektu je výstavba a provozování obchodního centra střední velikosti, které by obsluhovalo Úvaly a okolní obce. Obchody by měly doplnit, rozšířit a zkvalitnit již existující obchodní síť v Úvalech

20. 3. 2018 Zobrazit více

Lokalita Cukrovar – transformace brownfieldu

Lokalita Cukrovar – transformace brownfielduCílem projektu je revitalizace a transformace původního průmyslového areálu bývalého cukrovaru v moderní společensko-obchodní centrum města. Záměr vychází ze Strategického rozvojového plánu města.

20. 2. 2018 Zobrazit více

Úvaly - Vinice

Úvaly - ViniceHlavním cílem studie Úvaly - Vinice bylo nalézt vhodné funkční a provozní využití řešeného území v návaznosti na stávající urbanistickou strukturu, polohu v obci, v návaznosti na přírodní prvky.

Název projektu – developerského záměru

Úvaly - Vinice

Investor

soukromí vlastníci, Město Úvaly

Kdy a jak schválen

Územní studie schválena dne 25.4.2014; aktuálně probíhají projektové práce a příprava podkladů pro územní řízení

Předpokládaný termín dokončení

2018

Stručný popis

Jedná se o studii na výstavbu obytné lokality Vinice určené pro zástavbu rodinnými domy městského a příměstského typu individuálními stavebníky.Řešené území se nalézá východně od silnice III/10166 ve směru na Tlustovousy. 

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …)

Řešené území se nalézá východně od silnice III/10166 ve směru na Tlustovousy. Celý obytný soubor je navržen do stávající krajiny tak, aby působil harmonickým dojmem s citlivou návazností na okolní krajionu. V západní části zasahuje do předmětné lokality ochranné pásmo lesa.Podél komunikace do Tlustovous je v současné době doprovodná zeleň, která bude vhodně doplněna. Návrh jednotlivých parcel vychází z požadavků města, z morfologie terénu a vlastnických vztahů. Pozemky jsou navrženy tak, aby m,ěly výměru nejméně 800 m2.Obytná zástavba je tvořena izolovanými rodinnými domy , kterou doplňuje nízkopodlažní multifunkční dům s vybaveností v parteru, který spolu s navrženou zástavbou vymezuje veřejné prostranství - park s hřištěm, který bude tvořit centrum celého území.Prostor páteřní komunikace bude vybaven prvky s podélným parkováním, které budou doplněny stromořadími a lavičkami.

Rozpracovanost

schválena územní studie

Další dokumenty - fotodokumentace,propagační letáky, odkazy na server

Územní studie ke stažení zde

20. 2. 2018 Zobrazit méně

Výstavba souboru 4 rodinných domů v Radlické čtvrti

Výstavba souboru 4 rodinných domů v Radlické čtvrtiJedná se o výstavbu 4 rodinných domů se samostatnou ulicí na konci Radlické čtvrti. Projekt navazuje na ulici Rokycanova

20. 2. 2018 Zobrazit více

Výstavba polyfunkčního Domu na náměstí Svobody v Úvalech

Výstavba polyfunkčního Domu na náměstí Svobody v ÚvalechSpolečnost Fisolta plus s.r.o. plánuje na místě stávajícího objektu (je zde umístěno fitcentrum a pošta) a parkoviště postavit polyfunkční dům s komerčními prostory, byty a podzemním parkovištěm.

20. 2. 2018 Zobrazit více

Stránka

  • 1