Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 24
TÝDEN: 281
CELKEM: 1599001

Obsah

Stránka

  • 1

Obchodní centrum Pražská

Obchodní centrum PražskáCílem projektu je výstavba a provozování obchodního centra střední velikosti, které by obsluhovalo Úvaly a okolní obce. Obchody by měly doplnit, rozšířit a zkvalitnit již existující obchodní síť v Úvalech

20. 3. 2018 Zobrazit více

Lokalita Cukrovar – transformace brownfieldu

Lokalita Cukrovar – transformace brownfielduCílem projektu je revitalizace a transformace původního průmyslového areálu bývalého cukrovaru v moderní společensko-obchodní centrum města. Záměr vychází ze Strategického rozvojového plánu města.

Název projektu – developerského záměru

Cukrovar – transformace brownfieldu

Stručný popis

Řešené území se nachází v lokalitě bývalého cukrovaru a je tvořeno pozemky ve vlastnictví Města Úvaly – parc.č. 299/1, 300, 307/4, 363, 364, 368 a 369/2, všechny k.ú. Úvaly u Prahy. S těmito pozemky dále funkčně souvisí pozemek parc. č. 305 a část pozemku parc.č. 306 jiných vlastníků. Území je členěno na etapu I. a etapu II., které vytvářejí prostorově samostatné celky.

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …)

Předmětem ploch Etapy I. bude převážně rezidenční bydlení umožňující umístit zde prostory pro lokální obchody a služby. Umisťované objekty budou mít nejvýše 4 nadzemní podlaží, a to včetně případného ustoupeného podlaží nebo podkroví. V Etapě II. bude prověřeno umístění sportovního areálu, převážně indoorového a je zde i prostor pro novou MŠ. Dopravně bude území napojeno na ul. Škvoreckou sjezdem u objektu čp. 75. V rámci Etapy II. bude řešeno napojení na ul. Bulharskou. Parkování v klidu bude zajištěno v rámci areálu na vymezených pozemcích jednotlivých domů. Splašková kanalizace bude využívat stávající stokovou síť. Dešťové vody budou odváděny do rybniční soustavy Přišimaského potoka/rybníku Fabrák. Stávající bytové domy v majetku města studie ponechává.

Rozpracovanost

Zpracováno zadání územní studie

Další dokumenty - fotodokumentace,propagační letáky, odkazy na server

Prezentace k zadání územní studie zde ke stažení

Letecký pohled


20. 2. 2018 Zobrazit méně

Úvaly - Vinice

Úvaly - ViniceHlavním cílem studie Úvaly - Vinice bylo nalézt vhodné funkční a provozní využití řešeného území v návaznosti na stávající urbanistickou strukturu, polohu v obci, v návaznosti na přírodní prvky.

20. 2. 2018 Zobrazit více

Výstavba souboru 4 rodinných domů v Radlické čtvrti

Výstavba souboru 4 rodinných domů v Radlické čtvrtiJedná se o výstavbu 4 rodinných domů se samostatnou ulicí na konci Radlické čtvrti. Projekt navazuje na ulici Rokycanova

20. 2. 2018 Zobrazit více

Výstavba polyfunkčního Domu na náměstí Svobody v Úvalech

Výstavba polyfunkčního Domu na náměstí Svobody v ÚvalechSpolečnost Fisolta plus s.r.o. plánuje na místě stávajícího objektu (je zde umístěno fitcentrum a pošta) a parkoviště postavit polyfunkční dům s komerčními prostory, byty a podzemním parkovištěm.

20. 2. 2018 Zobrazit více

Stránka

  • 1