Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 36
TÝDEN: 633
CELKEM: 1591201

Obsah

Stránka

Průjezd Běchovicemi bude skoro 2 roky uzavřen

Průjezd Běchovicemi bude skoro 2 roky uzavřenOd 5. března se výrazně zkomplikuje doprava všem obyvatelům Úval, kteří jezdí do Prahy a z Prahy přes Běchovice. V ten den totiž začne TSK Praha s komplexní rekonstrukcí této ulice v úseku mezi ulicemi Ke Třem mostům až po ulici Na Vydrholci, včetně propustků a mostů.

15. 2. 2018 Zobrazit více

Řešení dopravy a křižovatek na I/12 - blýská se na lepší časy?

Řešení dopravy a křižovatek na I/12 - blýská se na lepší časy?Hustá doprava na silnici I/12 a v nedohlednu začínající realizace její čtyřproudé přeložky vystavují dnes a denně úvalské řidiče pokoušející se najet na tuto silnici na křižovatkách s Jirenskou, Dobročovickou nebo ulicí Pod Slovany adrenalinovým situacím. Nemluvě o chodcích, kteří tuto silnici potřebují přecházet hned na 3 místech neřízených světelnou signalizací (Dobročovická u Pneu Černý, přechod Pod Slovany, přechod Bulharská).

Tato situace nás rozhodně nenechává v klidu, a tak jsme se na konci roku 2015 dohodli s Dopravní fakultou ČVUT pod vedením doc. Jiřího Čarského na zpracování komplexního Dopravního generelu města Úvaly. Tento generel se zabývá mnoha aspekty dopravy ve městě.


Především se jedná o:
 

 1. Analýzu současné dopravní situace ve městě Úvaly:
 2. Expertní posouzení současné autobusové hromadné dopravy a realizace případných návrhů změn za účelem stanovení dlouhodobé koncepce řešení hromadné dopravy v Úvalech.
 3. Návrh řešení bezpečné cesty do školy (pro chodce i cyklisty) z místních částí Radlická čtvrť a Na Slovanech s důrazem na křížení s průtahem silnice I/12 (ulice U Přeložky) a na kontinuitu bezpečné cesty až do centra města.
 4. Návrh opatření na účelem dosažení adekvátní úrovně bezpečného používání cyklistické dopravy pro cestu z místních částí U Horoušánek a Zálesí k železniční stanici Úvaly a do centra města.
 5. Návrh nového autobusového stanoviště (včetně uspořádání odjezdových stání a organizace dopravy) u železniční stanice Úvaly určeného pro stávající linky autobusů.
 6. Bezpečnostní audit v místě náměstí Arnošta z Pardubic a v ulici Husova

 

Současně se zpracováváním Generelu dopravy jsme vstoupili do jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), kde jsme začali jednat o úpravě výše zmíněných nebezpečných křižovatek a přechodů na silnici I/12. Díky tomu, že jsme měli expertní zázemí z ČVUT, mohli jsme ŘSD předložit několik variant řešení.

 

Z těchto jednání vzešly následující závěry:
 

 1. ŘSD provede stavební úpravy křižovatky I/12 a silnice II/101 Jirenská tak, aby byla zvýšena její bezpečnost a propustnost, zejména ve směru od Jiren na Kolín. Varianty jsou dvě: kruhový objezd nebo křižovatka s připojovacími pásy a balisety. Realizaci této úpravy přislíbilo ŘSD mezi roky 2018 - 2019, tedy relativně brzy.
 2. ŘSD souhlasí s úpravou křižovatky I/12 s ulicí Dobročovická tak, aby byla rozdělena bezpečnostním ostrůvkem pro chodce a aby se zpomalila doprava na I/12 tak, aby auta odbočující z Dobročovické se mohla bezpečně vyhnout. Celá akce by byla zajištěna smlouvou o spolupráci mezi ŘSD a městem Úvaly, kdy město Úvaly by zaplatilo a zpracovalo projektovou dokumentaci úprav křižovatky a následně by se město finančně podílelo na jejích úpravách. Realizace této akce by pak mohla proběhnout v roce 2019.
 3. ŘSD je za určitých podmínek ochotno akceptovat zachování přechodu pro chodce u ulice Pod Slovany, podmínkou je, že město zajistí jeho osvětlení.
 4. ŘSD je ochotno akceptovat úpravy přechodu pro chodce u přechodu Bulharská tak, že bude vybudován středový ostrůvek. Samotná projekce a realizace by probíhala ve stejném režimu jako úpravy křižovatky Dobročovická.
 5. ŘSD souhlasí s osazením úsekových radarů od Pneu Černý po čerpací stanici Benzina


Čeká nás tedy v této oblasti mnoho práce, na druhou stranu se blýská na lepší časy při řešení dopravy na I/12 v Úvalech. Důležité je, že stávající vedení ŘSD je ochotno o všech výše uvedených věcech s městem jednat a je vstřícné ke spolupráci. Pokud se týká budování čtyřpruhé přeložky I/12, neočekává ŘSD zahájení její stavby před rokem 2021.

Dovolte mi na závěr, abych vás všechny pozval na prezentaci Dopravního generelu města Úvaly, která proběhne za účasti docenta Jiřího Čarského a jeho kolegů ve společenském sále DPS dne 9. ledna 2017 od 18:00.

Přechod Bulharská Křižovatka Dobročovická Přechod Pod Slovany


16. 11. 2016 Zobrazit méně

Diskuze k článku:Diskuze je aktivní

V diskuzi je celkem 0 příspěvků

Zásady a technické podmínky

pro zásahy do povrchů komunikací provádění výkopů a zásypů rýh. Schváleno Radou města Úvaly ze dne 15.12.2015 usnesením č. 594 /2015

21. 1. 2016 Zobrazit více

Domovní řád pro bytové objekty města Úvaly platný od 1.1.2016

schválen dne 15.12.2015 usnesením R-603/2015

5. 1. 2016 Zobrazit více

Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly

Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly

15. 5. 2014 Zobrazit více

Uzavírky v souvislosti s rekonstrukcí vodovodního řadu

Byla zahájena poslední část investiční akce „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly“

6. 3. 2014 Zobrazit více

Rekonstrukce objektu č.p. 65

Finišuje projekt Rekonstrukce objektu č.p. 65 nabízející volnočasové aktivity, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Středních Čechy 2007 – 2013.

11. 12. 2013 Zobrazit více

Modernizace traťového úseku Praha - Běchovice

Omezení parkování u nádraží

3. 12. 2013 Zobrazit více

Stránka