Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 42
TÝDEN: 106
CELKEM: 1611888

Obsah

Generel městské zeleně v Úvalech

Generel zeleněGenerel městské zeleně města Úvaly tvoří základní systematický a koncepční podklad pro výkon správy městské zeleně a má za cíl napomoci ke zkvalitnění systému zeleně města Úvaly.

 

Generel zeleně pro město Úvaly zpracoval Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

Využití dokumentu

Předložený dokument tvoří základní systematický a koncepční podklad pro výkon správy městské zeleně a má za cíl napomoci ke zkvalitnění systému zeleně města Úvaly.

Autoři dokumentu provedli analýzu současného stavu jednotlivých objektů zeleně tvořících systém městské zeleně města Úvaly. Formou rámcového posouzení byl zhodnocen aktuální stav jednotlivých objektů zeleně a následně posouzen stav systému zeleně jako celku. 

Autoři dále navrhli a stanovili principy rozvoje městské zeleně města Úvaly.

Předložený dokument tvoří:

 • základní kvantitativní i kvalitativní analýza jednotlivých objektů zeleně a systému městské zeleně jako celku. Nad touto analýzou je v druhé fázi zpracován vlastní plán rozvoje systému městské zeleně (územní studie).
 • celý dokument představuje zcela základní informační, systematický a koncepční podklad pro optimální výkon správy městské zeleně, který slouží jako podklad pro zpracování další územně plánovací, technickoprovozní nebo koncepční dokumentace.
 • plán rozvoje systému městské zeleně má za cíl napomoci ke zkvalitnění systému městské zeleně a jejich jednotlivých ploch, k efektivnímu využití disponibilních zdrojů financí (výběr objektů zeleně pro pasportizaci a zpracování plánu péče, výběr ploch pro přednostní dendrologický průzkum a návrh pěstebních opatření, výběr ploch k obnově, úpravě, změně režimu péče apod.) a plánování jejího dalšího rozvoje (propojení, změna či úprava stávajících ploch zeleně, vymezení prostoru pro nové plochy zeleně, vzájemné propojení ploch a zvýšení jejich funkčního využití, propojení města s okolní krajinou apod.). 

 

Kompletní Generel zeleně je zde ke staženízde ke staženízde ke staženízde ke stažení

 

Pasport veřejné zeleně města Úvaly

Pasport veřejné zeleně města Úvaly

PASPORT ZELENĚ je základní podklad, který slouží pro správu (management) údržby zeleně. Jedná se o technicko - provozní dokument, který na zvolené ploše zeleně podrobně analyzuje skladbu a
zastoupení (počty a plochy) jednotlivých typů vegetačních prvků (tedy „zeleně“).

Pasport zeleně zpracoval Ing. Lukáš Štefl, Ph.D., zahradní architekt města. Pasport zeleně přímo navazuje na již existující dokument Generel zeleně města Úvaly.

Pasport zeleně je členěn na části:

 • Průvodní a technickou zprávu (popis, struktura pasportizované zeleně).
 • Přehledové bilance („výkaz výměr“ - bilance skladby a zastoupení jednotlivých typů vegetačních prvků areálu).
 • Grafickou část = zákres jednotlivých typů vegetačních prvků do podrobné mapy města.


Pasport zeleně poskytuje městu Úvaly podrobnou a detailní informaci a skladbě a množství
vegetačních prvků (zeleně) v předmětném území (tedy o zelení – majetku – kterou vlastní).

o Tyto informace jsou zcela nezbytné pro

 1. systémovou a koncepční údržbu zeleně města
 2. představují také zcela základní podklad pro následné strategie, plány rozvoje a management zeleně města Úvaly
 3. stanovení náročnosti a nákladovosti udržovací péče o zeleň a organizační zajištění její údržby.
Využití pasportu zeleně
 • Komplexní přehled spravované zeleně ve zvoleném území
 • bez znalostí přesného zastoupení jednotlivých prvků zeleně ve zvoleném území a znalostí o jejich skutečné rozloze, nemůže být objektivně a koncepčně řešeno technicko - organizační zajištění její údržby. Tyto informace jsou také nezbytné pro vyčíslení náročnosti této náročnosti této údržby, popřípadě pro další strategické rozhodování o zeleni a způsobu její údržby.

Pasport zeleně je: zde ke staženízde ke stažení, zde ke stažení