Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 15
TÝDEN: 149
CELKEM: 1588235

Obsah

Stránka

Archiv

Navýšení kontejnerů na stávajících stanovištích separovaného odpadu

Dne 14.8.2014 došlo k navýšení počtu kontejnerů na separovaný odpad na třech stávajících stanovištích. Jedná se o stanoviště v ulicích Klánovická, Jeronýmova a Riegerova. Byly zde přidány 2 ks kontejnerů o velikosti 1100 l, a to 1 ks kontejneru na papír a 1 ks kontejneru na plast. Přikládáme aktualizovanou tabulku stanovišť separovaného odpadu.

15. 8. 2014 Zobrazit více

Přemístění stanoviště separovaného odpadu - K Hájovně

Informace pro občany!
Na základě podnětů obyvatel v lokalitě U Hájovny došlo k přemístění stanoviště separovaného odpadu "K Hájovně" do nedaleké ulice "Borová" (viz. zákres do mapky).

23. 5. 2014 Zobrazit více

Seznam stanovišť separovaných odpadů ve městě Úvaly

Vzhledem k nárůstu obyvatel a nové výstavbě v lokalitě Radlická čtvrť, došlo k navýšení počtu kontejnerů v ulici Jeronýmova a vytvoření nového stanoviště separovaného odpadu, a to na konci ulice Roháčova X Milíčova v této lokalitě. Z důvodu této změny Vám předkládáme zákres do mapy tohoto nového stanoviště a aktualizaci tabulky separačních míst v Úvalech.
Je zde uvedena ulice, počet kusů kontejnerů na jednotlivých stanovištích, včetně frekvence svozu těchto nádob. Tato data jsou platná k měsíci květnu letošního roku.

12. 5. 2014 Zobrazit více

Místní poplatek za odpady v roce 2014

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12.12.2013 schválilo pro příští rok výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014. Výše ročního poplatku za odpady pro rok 2014 činí 684,- Kč/osobu (za fyzickou osobu trvale přihlášenou, dále které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dní, dále která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců, dále které byla udělena mezinárodní ochrana cizinců a dále fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu).

13. 12. 2013

Přihláška na poskytování služby svozu BIO odpadu v roce 2014

Předkládáme zde formulář ke stažení (Doklad o úhradě služeb svozu biologicky rozložitelného odpadu na rok 2014). Objednávku společně s platbou této služby je možné učinit na MěÚ Úvaly, odbor životního prostředí a územního rozvoje od 1.3.2014.

21. 11. 2013 Zobrazit více

Svoz BIO odpadu - pravidla a specifikace v roce 2014

Společnost .A.S.A., spol s r.o. plánuje poskytovat službu svozu bio odpadu i v příštím roce 2014. Předkládáme zde pravidla a specifikace svozu pro rok 2014.

21. 11. 2013 Zobrazit více

Systém separovaného odpadu

Město Úvaly zajišťuje mimo svozu směsných komunálních odpadů a BIO odpadů i odvoz tříděného odpadu.Rádi bychom na tomto místě popsali fungování této služby a nakládání s tímto odpadem.

20. 11. 2013 Zobrazit více
Archiv

Stránka