Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 50
TÝDEN: 50
CELKEM: 1588610

Obsah

Stránka

  • 1

Archiv

Opatření obecné povahy "Stavební uzávřena pro vyjmenované stavby"

Dne 16.2.2019 vstoupila v platnost stavební uzávěra pro vyjmenované stavby v zastavitelném území města Úvaly.

26. 2. 2019 Zobrazit více

Nachlingerův park v Úvalech - herní a sportovní prvky

Nachlingerův park v Úvalech - herní a sportovní prvkyPo regeneraci v Nachlingerova parku v Úvalech a obnovení pešiny přes park se Nachlingerův park dočká herních a sportovních prvků, a to během měsíce listopadu 2018.

5. 9. 2018 Zobrazit více

Návrh nového územního plánu města Úvaly

V současné době zástupce pořizovatele Ing. arch. Zdeněk Kyndl zajišťuje vypořádání se s připomínkami k návrhu nového územního plánu města Úvaly dotčených orgánů a veřejnosti.

20. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh nového územního plánu

Rada města na svém jednání dne 8.8.2017 vzala na vědomí usnesením č. 324/2017 návrh úžemního plánu.

Rada města na svém jednání dne 8.8.2017 vzala na vědomí usnesením č. 324/2017 návrh úžemního plánu (dále jen ÚP). Aktuální stav pořizování nového ÚP je tento:

9.8.2017 - projektant odevzdal dokumentaci návrhu ÚP na základě schváleného nového zadání

10.8.2017 - pořizovatel zveřejnil novou dokumentaci na webu města veřejnou vyhláškou a obeslal dotčené orgány a sousední obce s výzvou k uplatnění stanovisek a připomínek

13.9.2017 - datum konání (neveřejného) společného jednání dotčených orgánů a sousedních obcí o návrhu

13.10.2017 - lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí a veřejnosti

Po uplynutí této lhůty pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí došlá stanoviska a připomínky. Stanoviska dotčených orgánů je nutné respektovat, v případě jejich rozpornosti nebo nesouhlasu s nimi je nutné dohodnout změnu stanoviska, případně vyvolat rozpor, který by se řešil podle správního řádu. Návrh dokumentace včetně stanovisek, připomínek a jejich vyhodnocení se pak zasílá krajskému úřadu - odboru regionálního rozvoje se žádostí o stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona (z hlediska souladu s nadřazenou dokumentací a širšími vztahy v území). Krajský úřad do 30 dnů vydá buď stanovisko kladné, v tom případě je možné návrh upravit a zahájit jeho hlavní veřejné projednání, nebo najde nějaké nedostatky a další fáze bude moci pokračovat až po jeho potvrzení o odstranění nedostatků.

Po veřejném projednání zpravidla následuje ještě úprava a opakované veřejné projednání k této úpravě. 

Dále je nutné vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách, které vzejdou z veřejného a opakovaného veřejného projednání zaslat dotčeným orgánům, zda s tímto způsobem vypořádán připomínek a námitek souhlasí.

Návrh ÚP bude předložen zastupitelstvu města dne 21.9.2017 k vydání.

 


18. 9. 2017 Zobrazit méně

Rada města zrušila své usnesení o povolování oplocování "předzahrádek" u řadových rodinných domů

Rada města zrušila své usnesení o povolování oplocování "předzahrádek" u řadových rodinných domůRada města dne 27. 10. 2015 usnesením č. R – 476/2015 zrušila své usnesení ze dne 14. 5. 2014, kterým byl schválen koncepční materiál, který stanovil podmínky pro povolování oplocení prostorů "předzahrádek" u řadových rodinných domů. Týkalo se to především lokalit Na Výpustku a na Nových Slovanech.

27. 10. 2015 Zobrazit více

Metodický pokyn zřizování nových vodovodních přípojek

Předkládáme schválený Metodický pokyn pro zřizování nových vodovodních přípojek. Tento materiál stanovuje základní pravidla pro úhradu nákladů spojených s připojením nemovitosti na vodovod. Metodika vychází z platné legislativy - zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.Tento pokyn byl schválen Radou města na svém jednání dne 13.8.2014 pod usnesením č. R-324/2014.

14. 8. 2014 Zobrazit více

Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Úvaly

Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Úvaly ve znění vyhlášky o schválení změn a doplňků I., II.a), II.b), II.c), IV. a úpravy ze dne 21. 9. 2006

21. 11. 2013 Zobrazit více

Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru

Žádost je určena pro stavební záměry pouze v k.ú. Úvaly u Prahy.

21. 11. 2013 Zobrazit více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky města Úvaly 3/2007

o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 a 3/2011

20. 11. 2013 Zobrazit více

Pravidla pro výkup pozemků

Tato Pravidla stanoví zásady města Úvaly a jím zřizovaných organizací při nákupu pozemků.

23. 9. 2013 Zobrazit více
Archiv

Stránka

  • 1