Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 7
TÝDEN: 141
CELKEM: 1588227

Obsah

Stránka

  • 1

Archiv

Opatření obecné povahy "Stavební uzávřena pro vyjmenované stavby"

Dne 16.2.2019 vstoupila v platnost stavební uzávěra pro vyjmenované stavby v zastavitelném území města Úvaly.

Upozorňujeme občany Úval, že od 16.2.2019 vstoupila v platnost stavební uzávěra pro vyjmenované stavby na území města Úvaly spočívající v zákazu jakékoli stavební činnosti - stavbě, změna dokončené stavby,  změna v užívání stavby, změna stavby před jejím dokončením nebo dodatečné povolení stavby, územího souhlasu s umístěním stavby nebo spojeného uzemního a stavebního povolení stavby pro hromadné formy trvalého bydlení či přechodného ubytování včetně bytových domů a zařízení pro přechodné ubytování včetně bydlení, které je součástí sociálních služeb s výjimkou izolovaných rodinných domů sloužících k individuálnímu bydlení, které nemají více, než jednu bytovou jednotku

vztahující se na

zastavitelné území města podle územního plánu sídelního útvaru města Úvaly vydaného 11.12.1995 ve znění změn a doplňků: č. I. schválena dne 3.3.1998, změna č. II.A. schválena dne 25.8.2003, změna č. IV. schválena dne 19.2.2004, změna č. II.B. schválena dne 14.6.2004, změna č. II.C. schválena dne 16.3.2006, změna č. V.A. schválena dne 21.12.2006, změna č. VII) schválena dne 14.12.2006, změna VIII) schválená jako opatření obecné povahy č. 1/2007 ze dne 20.12.2007, změna V.D) schválená jako opatření obecné povahy č. 1/2008 ze dne 17.4.2009, změna V.B) schválená jako opatření obecné povahy č. 2/2008 ze dne 17.4.2009, změna XI) schválená jako opatření obecné povahy č. 1/20010 ze dne 20.5.2010.

platná

do doby schválení nového územního plánu města Úvaly.

 

Opatření obecné povahy "stavební uzávěra pro vyjemnované stavby" zde ke stažení, Příloha: Vyznačení dotčeného území v měřítku katastrální mapy zde ke stažení


26. 2. 2019 Zobrazit méně

Nachlingerův park v Úvalech - herní a sportovní prvky

Nachlingerův park v Úvalech - herní a sportovní prvkyPo regeneraci v Nachlingerova parku v Úvalech a obnovení pešiny přes park se Nachlingerův park dočká herních a sportovních prvků, a to během měsíce listopadu 2018.

5. 9. 2018 Zobrazit více

Návrh nového územního plánu města Úvaly

V současné době zástupce pořizovatele Ing. arch. Zdeněk Kyndl zajišťuje vypořádání se s připomínkami k návrhu nového územního plánu města Úvaly dotčených orgánů a veřejnosti.

20. 2. 2018 Zobrazit více

Návrh nového územního plánu

Rada města na svém jednání dne 8.8.2017 vzala na vědomí usnesením č. 324/2017 návrh úžemního plánu.

18. 9. 2017 Zobrazit více

Rada města zrušila své usnesení o povolování oplocování "předzahrádek" u řadových rodinných domů

Rada města zrušila své usnesení o povolování oplocování "předzahrádek" u řadových rodinných domůRada města dne 27. 10. 2015 usnesením č. R – 476/2015 zrušila své usnesení ze dne 14. 5. 2014, kterým byl schválen koncepční materiál, který stanovil podmínky pro povolování oplocení prostorů "předzahrádek" u řadových rodinných domů. Týkalo se to především lokalit Na Výpustku a na Nových Slovanech.

27. 10. 2015 Zobrazit více

Metodický pokyn zřizování nových vodovodních přípojek

Předkládáme schválený Metodický pokyn pro zřizování nových vodovodních přípojek. Tento materiál stanovuje základní pravidla pro úhradu nákladů spojených s připojením nemovitosti na vodovod. Metodika vychází z platné legislativy - zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.Tento pokyn byl schválen Radou města na svém jednání dne 13.8.2014 pod usnesením č. R-324/2014.

14. 8. 2014 Zobrazit více

Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Úvaly

Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Úvaly ve znění vyhlášky o schválení změn a doplňků I., II.a), II.b), II.c), IV. a úpravy ze dne 21. 9. 2006

21. 11. 2013 Zobrazit více

Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru

Žádost je určena pro stavební záměry pouze v k.ú. Úvaly u Prahy.

21. 11. 2013 Zobrazit více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky města Úvaly 3/2007

o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 a 3/2011

20. 11. 2013 Zobrazit více

Pravidla pro výkup pozemků

Tato Pravidla stanoví zásady města Úvaly a jím zřizovaných organizací při nákupu pozemků.

23. 9. 2013 Zobrazit více
Archiv

Stránka

  • 1