Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 18
TÝDEN: 123
CELKEM: 1606002

Obsah

Stránka

Návrh hospodářských opatření v městských lesích v roce 2019 – 2021

Pro všechny lesní porosty v majetku města Úvaly platí přednostní aktivní vyhledávání a zpracování kůrovcového dříví s vyklizením z porostu.

16. 9. 2019 Zobrazit více

Návrh údržby záhonů - Úvaly 2019

Návrh údržby záhonů - Úvaly 2019O městské záhony se v Úvalech stará městský zahradník pan Filip Drsek, který provádí přípravu stanovišť před výsadbou, hnojení, mulčování, zalévání, pletí, jarní a podzimní péči, údržbu a zkvalitnění výsadeb dle potřeby.

26. 7. 2019 Zobrazit více

Jiřičky prosí o pomoc

Jiřička obecná (Delichon urbica) je malý pták z čeledi vlaštovkovitých, který patří do řádu pěvců. Od vlaštovky obecné ji snadno odlišíme tak, že je striktně černobílá, nemá na slunci modré odlesky a červenou oblast okolo zobáku a na krku, jako její známější příbuzná. V letu nemá tak silně vykrojený ocas a pokud se nám ukáže ze svrchní strany, můžeme si všimnout bílého kostřece, který vlaštovka obecná také nemá.

 


Jiřičky jsou silně synantropní, tedy druh vázaný na člověka. Staví si hnízda na fasádách domů, obvykle v rozích, kde může hnízdo dobře uchytit. Hnízdo je polokulovité a uzavřené až na vletový otvor. I zde je rozdíl od vlaštovky, která má hnízdo otevřené. Hnízda často využívají ke hnízdění i vrabci domácí, zřídka i polní, stejně jako sýkory modřinky. Jiřičky mají snůšku obvykle o třech až šesti vejcích, na kterých se při inkubaci střídají oba rodiče.
Právě kvůli hnízdům, která si staví na fasádách domů, jsou jiřičky často terčem obyvatel, kterým vadí trus, který jiřičky pod svými hnízdy zanechávají. Lidé se tak bohužel často uchylují k likvidaci hnízd, nezřídka i v době hnízdění, kdy jiřičky zahřívají svá vajíčka nebo dokonce krmí mláďata. Odstraňováním a ničením hnízd v době hnízdění se pachatel dopouští jednak nelidského hyenismu, jednak trestné činnosti. Porušuje zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o týrání zvířat. V případě, že takovou činnost pozorujete, neváhejte se obrátit na příslušné orgány.
Protože v případě jiřičky nejde o zvláště chráněný druh živočicha, je možné hnízda odstranit v době po vyhnízdění, ideálně v zimě, kterou tráví v subsaharské Africe. Zahnízdění ptáků můžeme v dalším roce zabránit například umístěním barevných fáborků nebo šikmým překlenutím na všech místech, kde by mohly jiřičky začít hnízdo stavět.
Zároveň ale prosíme majitele domů s hnízdy jiřiček o důkladné zvážení, zda hnízda skutečně na své fasádě nemohou strpět. Nevzhledně pokálených parapetů a fasád je možné se snadno zbavit instalací plechové, či dřevěné plochy pod hnízda, ze kterých stačí trus dvakrát do roka odstranit. Jiřičky se vám za to odvděčí – jde totiž o hmyzožravé ptáky, kteří se specializují zejména na mouchy.
Postavit hnízdo je čím dál těžší. Ubývá totiž blátivých kaluží, ve kterých jiřičky sbírají materiál na hnízda. I při hledání vhodného místa pro výchovu svých budoucích potomků mají velký problém. Moderní barvy totiž nejsou dost savé na to, aby se podařilo hnízdo dostatečně uchytit, a hnízdo, v horším případě i s vajíčky a mláďaty, a celá stavba se pak může rozpadnout. Proto může majitel domu brát přítomnost tohoto ptáka jako jisté privilegium.
Ačkoliv jsou populace jiřiček podle jednotného programu sčítání ptáků na mírném vzestupu, je přinejmenším lidské snažit se vyjít ptákům co nejvíce vstříc i za cenu drobného vlastního omezení. Jiřičky si na vaší fasádě hnízdo nestaví proto, aby vás naštvaly, nebo obtěžovaly. Staví ho proto, aby vyvedly svá mláďata a jinak to zkrátka neumí. Výchova potomků je přece hlavním údělem každého jedince jakéhokoliv druhu ten nejdůležitější úkol nade všechny. Proto by mělo být přirozené se snažit to i jiřičkám umožnit.

Jan Grünwald
 

Zdroje:
http://jpsp.birds.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99i%C4%8Dka_obecn%C3%A1
https://www.idnes.cz/hobby/mazlicci/ochrana-jiricek-hnizdeni-malo-blata-nenasakave-fasady-jiricka-obecna.A140102_141920_hobby-mazlicci_mce
HUDEC, Karel; BEJČEK, Vladimír; ŠŤASTNÝ, Karel. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR, 2006, Aventinum


25. 6. 2019 Zobrazit méně

Nové květiny na náměstí Arnošta z Pardubic a rekonstrukce parku

Nové květiny na náměstí Arnošta z Pardubic a rekonstrukce parkuMnoho obyvatel a návštěvníků našeho města si myslelo, že ty veliké dřevěné nádoby na náměstí Arnošta z Pardubic jsou odpadkové koše. Nebylo tomu tak a ode dneška zdobí náměstí nově vysázené květiny. Snad vydrží a budou vám dělat radost.

27. 5. 2019 Zobrazit více

Kácení parkové plochy na ulici Jiráskova v Úvalech

Informace pro občany o připravovaném kácení stromů parkové plochy na ulici Jiráskova v Úvalech.

13. 3. 2019 Zobrazit více

Kácení usychajících lip v ulici Pražská a nová výsadba lip

V pondělí dne 26.11.20018 proběhne na ulici Pražská kácení 3ks nebezpečných usychajících lip a současně bude provedena nová výsadba lip

26. 11. 2018 Zobrazit více

Workoutové a dětské hřiště v Nachlingerově park

Workoutové a dětské hřiště v Nachlingerově parkV současné době proběhla regenerace parku, zejména zeleně, byly vysázeny nové stromy a keře a provedena pěstební opatření dle projektu Ing. Lukáše Štefla. Záměrem v rámci regenerace parku je i umístění několika herních prvků pro děti od 3 do 14 let a cvičební prvky pro sportovní vyžití pro věkovou kategorii 15+.

26. 11. 2018 Zobrazit více

Ozeleňování Úval pokračuje ...

Při procházení některými ulicemi se již město Úvaly pěkně zazelenalo. V tomto nelehkém úkolu pokračujeme v osvědčené spolupráci s Ing. Lukášem Šteflem, Ph.D., městským zahradním architektem, který navrhnul estetickou a funkční výsadbu ulic. O ozeleněné ulice se ve spolupráci starají Technické služby Úvaly, které zajišťují během letních měsíců zálivku a pan Filip Drsek, zahradník města Úvaly, který se stará celoročně o všechny nově ozeleněné ulice.

19. 7. 2018 Zobrazit více

Realizace ozelenění Úval III.

V těchto dnech probíhají přípravy na akci "Realizaci ozelenění Úval III. Úvaly se dočkají dalších nově osázených záhonů.

4. 6. 2018 Zobrazit více

Realizace ozelenění Úval II.

Realizace ozelenění Úval II.V pátek 6.4.2018 zahájila společnost JIB s.r.o. akci "Realizaci ozelenění Úval II. Úvaly se dočkají dalších nově osázených záhonů.

9. 4. 2018 Zobrazit více

Stránka