Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 8
TÝDEN: 142
CELKEM: 1588228

Obsah

Informace o nepřítomnosti (dovolená)

 

Ing. Helena Hozmanová(18.3. - 29.3. 2019)

 

 

Stránka

  • 1

REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE, ADRES A NEMOVITOSTÍ

ZÁKLADNÍ REGISTRY

V polovině roku 2012 byl spuštěn provoz systému základních registrů (ZR). Základní registry jsou v právním řádu ČR zapsány zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Referenční údaje vedené v ZR, jsou pro zaměstnance veřejné správy, dle zákona o základních registrech, závazné. Cílem ZR je vytvořit takový soubor referenčních údajů, na který budou moci zaměstnanci veřejné správy při výkonu své agendy spolehnout.

29. 6. 2015 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2007 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA ZHODNOCENÍ STAVEBNÍHO POZEMKU MOŽNOSTÍ JEHO PŘIPOJENÍ NA STAVBU VODOVODU A KANALIZACE.

5. 12. 2013 Zobrazit více

Vyhláška o požární ochraně staveb

Od 1. července 2008 je v účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., ve které jsou stanoveny požadavky na požární ochranu staveb

Byla schválena nová vyhláška o požární ochraně staveb č. /23/2008Sb., s účinností od 1. Července 2008.

Podle §32 odst.3 vyhlášky se vztahuje na stavby, pro něž bylo vydáno územní rozhodnutí nebo územní souhlas po datu účinnosti, tj. po 1.7.2008, u staveb, u nichž se územní souhlas nevydává (§104 odst. 1 stavebního zákona), je rozhodující datum souhlasu s ohlášenou stavbou.

Novinky pro rodinné domy:

Pokud je plocha požárního úseku rodinného domu menší než 600m2, je garáž nebo parkovací stání součástí tohoto požárního úseku (tzn. Odpadá osazení dveří z garáže s požární odolností).

Rodinný dům musí být vybaven požárním hlásičem. Pokud má byt větší podlahovou plochu než 150m2, musí být hlásiče dva.

Rodinný dům musí být vybaven minimálně 1 přenosným hasícím přístrojem s hasící schopností min. 34A, a v garáži musí být 1 PHP pěnový nebo práškový s hasící schopností 183P pro každé stání.

Vjezdy na pozemky, určené pro příjezd požární techniky, musí mít min. šířku 3,5m.

Upozornění:

Součástí předkládané projektové dokumentace je požárně bezpečností řešení stavby, které musí požadavky nové vyhlášky zohledňovat.5. 12. 2013 Zobrazit méně

Zákon o správních poplatcích

Poplatky vybírané za jednotlivé správní úkony na úseku zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

5. 12. 2013 Zobrazit více

Stránka

  • 1