Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 40
TÝDEN: 924
CELKEM: 1619055

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pečovatelská služba 


Poslání:
Posláním Pečovatelské služby města Úvaly je podpora či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení či se ocitli v obtížné sociální situaci. Služba je poskytována v domácnostech uživatelů a ve středisku osobní hygieny, podporuje uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, a tím zachovat vazby na své přirozené prostředí, rodinu, přátelé, žít důstojně, zapojovat se do běžného života společnosti a oddálit umístění uživatelů do ústavní péče či do domova seniorů.
Posláním služby je vést a podporovat uživatele k samostatnosti, k rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze či při péči o domácnost.
Naše služby poskytujeme občanům Úval a dále občanům obcí jejichž Obecní úřady uzavřely Smlouvu o zabezpečení poskytování pečovatelské služby s Městským úřadem Úvaly  

 


Cíle:
Cíle Pečovatelské služby Úvaly vyplývají z jejího poslání, tj. poskytovat podporu uživatelům, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít běžným způsobem života, podporovat jejich soběstačnost a zvyklosti a usnadnit jim tak život v nepříznivé sociální situaci vzniklé v důsledku stáří nebo nemoci a mohli si tak zachovat celoživotní sociální a společenské vazby. Pečovatelská služba  je pro uživatele proto, aby se postarala o jeho osobu a domácnost, zajistila mu stravu a pomohla s osobní hygienou a pomohla i při zprostředkování a zapojování se do společenských a zájmových činností.

 


Zásady:
Pečovatelská služba Úvaly je poskytována profesionálním týmem  pracovníků, kteří se průběžně vzdělávají, respektují přání, požadavky a vůli uživatelů, zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb, bezodkladně reagují na vzniklé situace a změny, dodržují základní zásady lidských práv a svobod a musí zachovávat lidskou důstojnost uživatelů.
Sociální služby se  poskytují bez ohledu na barvu pleti, politickou příslušnost, sexuální orientaci a náboženské vyznání uživatele. Pečovatelská  služba  Úvaly podporuje samostatnost, soběstačnost a nezávislost uživatelů.
 


Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením
senioři 

Věková struktura:
dospělí od 50 let věku


Kapacita pečovatelské služby:
90 uživatelů 


Cílovou skupinou nejsou: 
- osoby vyžadující dohled či péči 24 hodin denně

- osoby s infekčním onemocněním, kterým byla nařízena karanténa
-
osoby postižené psychózami a jinými psychiatrickými poruchami v akutní fázi, které pod jejich vlivem ohrožují sebe nebo své okolí
 

Registrace:
Městský úřad Úvaly - správní odbor - pečovatelská služba byla rozhodnutím (č.j.: 43/81604/2007/SOC/KU) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 6.6.2007.