Přehled smluv 2012

1. Smlouva o dodávce vody č. VP 23 - Město Úvaly a Pražské vodovody a kanalizace, a.s.


2. Smlouva o zveřejnění inzerce - Zlaté stránky - Město Úvaly a MEDIATEL, spol. s.r.o.


3. Darovací smlouva na poskytnutí sponzorského daru - Město Úvaly a BELZA-GEO, s.r.o.


4. Darovací smlouva - XII. Městský ples - Město Úvaly a Ondráček art, s.r.o.


5. Kupní smlouva - automobil Ford Tourneo pro VPS - Město Úvaly a Rupexim, s.r.o.


6. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 000W961/4041/00 - výstava splaškové kanalizace - Město Úvaly a OHL ŽS a.s.


7. Licenční smlouva o veřejném rozpočtu - Město Úvaly a OSA, o.s.


8. Darovací smlouva na poskytnutí sponzorského daru - Město Úvaly a Stavebniny Krutský, s.r.o.


9. Mandátní smlouva na Výkon technického dozoru včetně koordinátora BOZP při realizaci a dokončení výstavby Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy - Město Úvaly a HG partner, s.r.o.


10. Smlouva o zajištění praktického vyučování sjednaná dle ustanovení vyhlášky MŠMT ČR č.354/1991 Sb. - Město Úvaly a Střední odborná škola, Český Brod-Liblice


11. Darovací smlouva - 10 PC sestav pro ZŠ - Město Úvaly a Základní škola Úvaly


12. Dodatek č.1 ke smlouvě č.4120672325 - připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV - v rámci akce Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly - Město Úvaly a ČEZ Distribuce, a.s.


13. Darovací smlouva - 4 ks výpočetní techniky, dar ZŠ Úvaly - Město Úvaly a evocati, s.r.o.


14. Dodatek č.1 mandátní smlouvy č.01-1462-1625/09 - výkon funkce projektového manažera pro přípravu vodohospodářských investic města Úvaly - Město Úvaly a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.


15. Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy - Město Úvaly a ROCKNET s.r.o.


16. Licenční smlouva č. 2012012 - Proisl Evžen a Město Úvaly


17. Dohoda o provozu na nepředaném zařízení - části díla Vodohospodářské investice města Úvaly - splašková kanalizace - Město Úvaly a OHL ŽS, a.s.


18. Dohoda o provozu na nepředaném zařízení - části díla Vodohospodářské investice měst Úvaly - splašková kanalizace - Město Úvaly a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.


19. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Město Úvaly a SK Úvaly


20. Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě č. 36602799 - T-Mobile Czech Republik a.s. a Město Úvaly


21. Dohoda o narovnání veškerých práv a závazků, vyplývajících za škodní události - zatečení do budovy přístavby školy - Město Úvaly a Základní a Praktická škola Úvaly

22. Kupní smlouva - automobil Škoda Fabia

23. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu-rekonstrukce vo v obci Úvaly-město Úvaly a Moučka, Verner

24. Kupní smlouva na server HP-město Úvaly a Autocont CZ a.s.

25. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-město Úvaly a ČEZ Distribuce a.s.

26. Smlouva o provedení stavby nebo opatření-město Úvaly a Hostín Development, s.r.o.

27. Smlouva o dílo-zateplení fasády západní strany MDDM-město Úvaly a Stavitelství Kroutil s.r.o.

28. Smlouva o dílo-výměna oken č.p.1346 a č.p.1347-město Úvaly a Window Holding a.s.

29. Smlouva o koupi vozu Škoda Fabia TMBEA25JXB3036506-město Úvaly a Autokomplex Menčík

30. Smlouva o koupi vozu Škoda Fabia TMBEH25J0B3077593-město Úvaly a Autokomplex Menčík

31. Kupní smlouva na Škoda Fabia 1,4i TMBYCB5J483110132-město Úvaly a Credium a.s.

32. Kupní smlouva na turistické známky-město Úvaly a Turistické známky s.r.o.

33. Dodatek ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu v czk-město Úvaly a Komerční banka, a.s.

34. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby-Úřad práce ČR (krajská pobočka v Příbrami) a město Úvaly

35. Smlouva o provedení stavby nebo opatření-město Úvaly a Povodí Labe s.p.

36. Mandátní smlouva na zateplení MŠ Kollárova-město Úvaly a C.Q.D. s.r.o.

37. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod-město Úvaly a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav 

38. Mandátní smlouva-město Úvaly a E-tenders, s.r.o.

39. Smlouva o dílo-oprava kamenného mostku (3.etapa)-město Úvaly a Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s.r.o.

40. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-město Úvaly a ČEZ Distribuce a.s.

41. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-město Úvaly a Sdružená obec baráčníků J.A. Komenského

42. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-město Úvaly a Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

43. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-město Úvaly a Trial Úvaly

44. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-město Úvaly a Tenisový club Úvaly

45. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-město Úvaly a Sport Úvaly o.s.

46. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-město Úvaly a Sportovní klub Úvaly-oddíl nohejbalu

47. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-město Úvaly a Sportovní klub Úvaly-oddíl kopané

48. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-město Úvaly a Občanské sdružení Klub důchodců

49. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-město Úvaly a Cyklistický klub Úvaly

50. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-město Úvaly a Sbor dobrovolných hasičů Úvaly

51. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-město Úvaly a Spolek Jonatan

52. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-6012729VB001-město Úvaly a ČEZ Distribuce a.s.

53. Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě v systému PID-Ropid, Květnice, Dobročovice, Úvaly a Veolia Transport Praha a.s. (linka č. 391)

54. Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě v systému PID-Ropid, Úvaly, Škvorec, Doubravčice, Masojedy, Hradešín, Přišimasy a Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.

55. Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě v systému PID-Ropid, Úvaly, Škvorec, Doubravčice, Masojedy, Hradešín, Přišimasy a Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.

55. Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě v systému PID-Ropid, Úvaly, Škvorec, Doubravčice, Masojedy, Hradešín, Přišimasy a Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.

56. Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě v systému PID-Ropid, Lázně Toušeň, Čelákovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Nehvizdy, Jirny, Úvaly a ČSAD Střední Čechy a.s.

57. Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě v systému PID-Ropid, Lázně Toušeň, Čelákovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Nehvizdy, Jirny, Úvaly a ČSAD Střední Čechy a.s.

58. Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě v systému PID-Ropid, Úvaly, Tuklaty, Horoušany a Veolia Transport Praha, s.r.o.

59. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby-město Úvaly a Úřad práce ČR

60. Smlouva č.10081536 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

61. Dodatek č.1 ke smlouvě č.09047291 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

62. Smlouva o zřízení věcného břemene č.IV-12-601 1047/2-město Úvaly a ČEZ Distribuce a.s.

63. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací-město Úvaly a ČECHOSLÁVIE, spol. s.r.o. a Hostín Development, s.r.o.

64. Dodatek č.1 smlouvy o nájmu nemovitosti-město Úvaly a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

65. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby-město Úvaly a ČEZ Distribuce a.s.

66. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu stavby-město Úvaly a ČEZ Development a.s.

67. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-město Úvaly a Leteckomodelářský klub Úvaly

68. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města- město Úvaly a Junák-svaz skautů a skautek ČR, místní organizace Úvaly

69. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-město Úvaly a Český svaz chovatelů, základní organizace v Úvalech

70. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-město Úvaly a Český rybářský svaz, místní organizace v Úvalech

71. Dodatek č.2 mandátní smlouvy-město Úvaly a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

72. Smlouva o poskytnutí dotace-město Úvaly a Regionální rada regionu soudružnosti Střední Čechy

73. Mandátní smlouva č.10/081/12-Město Úvaly a FANSTAV a.s.

74. Smlouva o zhotovení a projednání projektové dokumentace č.1202-Město Úvaly a A.LT Architekti v.o.s.

74. Dodatek č.1 ke smlouvě stavební úpravy 1.PP a 1.NP objektu C ZŠ Úvaly-město Úvaly a A.LT Architekti v.o.s.

75. Smlouva o dílo-rekonstrukce komunikace v Kožíškově ulici-město Úvaly a STRABAG, a.s.

76. Smlouva o zřízení věcného břemene-město Úvaly a ČEZ Distribuce, a.s.

77. Dohoda o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR-město Úvaly a Státní zemědělský intervenční fond

81. Smlouva o uzavření budoucí  smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s.

82. Smlouva o zřízení věcného břemene ul. Riegerova-ČEZ Distribuce, a.s.

83. TDI Koordinátor BOZP na akci Přístav a a změna stavby jídelna a varna ZŠ-Vejvoda spol. s r.o

84. Dohoda o ukončení činnosti Dohody-Česká pošta, s.p.

85. Rekonstrukce chodníků v ul. V. Nováka-Zeta Benátky s.r.o.

86. Smlouva o společném postupu zadavatelů el. aukce-MŠ II-MŠ Pražská 525

87. Smlouva o společném postupu zadavatelů-Městys Škvorec

88. Smlouva o společném postupu zad. el. aukce-MDDM Úvaly

89. Smlouva o společném postupu el. aukce-ZŠ Úvaly

90. Smlouva o společném postupu-TJ Sokol Úvaly

91. Smlouva o společném postupu zadavatelů-Krutský s.r.o.

91. Smlouva o společném postupu zadavatelů-Pneuservis Černý

92. Smlouva o společném postupu zadavatelů-Obec Sibřina

93. Smlouva o společném postupu zadavatelů el. aukce-MŠ III Kollárova 1260

94. Smlouva o dílo Parková zahrada-FANSTAV a.s.

95. Dodatek č.3, č.4, č.5 PID-ROPID

96. Smlouva o vzájemné spolupráci a koordinaci při uložení in.stítí v ulici Škvorecká-SOSTÍN DEVELOPMENT s.r.o.

97. Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.012010 na pronájem nebytových místností čp.8-ZUŠ Český Brod
98. PD k ÚR, SP III01214 Úvaly u Prahy, Průtah-AF-CITYPLAN s.r.o.

99. Smlouva o vzájemné spolupráci při koordinaci výstavby vodovodu-smlouva o smlouvě budoucí-HOSTÍN DEVELOPMENT s.r.o.

100. Dodávka a montáž gastro.zařízení pro školní jídelnu ZŠ Úvaly-KOVOSLUŽBA OTS, a.s.

114. Smlouva č.10055291 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí dodávka a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly-SFŽ P

115. Rekonstrukce ulic Alešova, V.Nováka Úvaly u Prahy, zpracování žádosti o dotaci-CAUTOR PROJECTS ADVISING a.s.

116. Smlouva o vypůjče-Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

117. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-Římsko-katolická farnost Úvaly

118. Dohoda o použití vybavení místností,  náhradě za znehodnocení vybavení a náhradě za spotřebovaná média ZŠ Úvaly

119. Darovací smlouva-Křížkův mlýn s.r.o.

120. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-Telefónica Czech republic, a.s.

121. Nájemní smlouva-Úvaly Development, s.r.o.

122. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo-WALCO CZ spol. s r.o.

123. Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.000W96140410150000240931 ze dne 14.4. 2011-OHL ŽS, a.s.

124. Dodatek č.1 k dohodě o vzájemném vypořádání závazků a pohledávek uzavřená dne 14.4. 2011-OHL ŽS, a.s.

124. Smlouva o dodávce vody č.20113167-Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

125. Darovací smlouva-Byty Slovany spol. s.r.o

126. Smlouva o zřízení věcného břemene-Telefónica Czech Republic, a.s.

127. Smlouva o výpůjče a používání-ASEKOL s.r.o.

128. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasem ze zřízení stavby-RWE GasNet, s.r.o.