Přehled smluv 2013

1. Dohoda o použití vybavení volební místnosti-ZŠ Úvaly

2. Dohoda o použití vybavení místnosti-MDDM Úvaly

3. Smlouva o dílo "Dokumentace vyhodnocení vlivu územního plánu Úvaly na životní prostředí-SEA"-ENVISYSTEM s.r.o.

4. Příloha k dodatku č.2 ke smlouvě o provádění pořádkové služby (rozšíření seznamu objektů napojených na PCO o č.p. 203)-AGENTURA PROFI spol. s r.o

5. Smlouva o zřízení věcného břemen IV-12-60/0420/VB1-ČEZ Distribuce, a.s. , VČE-montáže, a.s. , GEOMA HJ PARDUBICE s.r.o.

6. Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-6000248/2/11-ČEZ Distribuce, a.s.

7. Smlouva o zřízení věcného břemene Iv-12-6007233/VB/1-ČEZ Distribuce, a.s.

8. Smlouva o zřízení věcného břemene-RWEGasNet, s.r.o. 

9. Dodatek č.2  ke smlouvě č.01-ú-1462-1625/09-Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

10. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2102-12 Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly-IMOS group s.r.o.

11. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo Život Úval-TISKÁRNA ÚVALY spol. s r.o.

12. Nájemní smlouva XIII. Městský ples-TJ SOKOL ÚVALY

13. Darovací smlouva-BELZEA-GEO s.r.o.

14. Smlouva o zřízení věcného břemene č.IP-12-60002677/VB/1 - ČEZ Distribuce, a.s.

15. Darovací smlouva-finanční dar-Novatrix s.r.o.

16. Dodatek č.1 ke smlouvě o užití a implementaci počítačového systému GINIS - GORDIC spol. s r.o.

17. Darovací smlouva-Stavebnictví Krutský spol. s r.o.

18. Darovací smlouva-Zahradnictví-zahrady Pavel Pelikán

19. Dodatek č. 12 ke smlouvě č. VP 23

20. Smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie - Amper Market, a.s.

21. Rekonstrukce objektu č.p. 65 nabízející volnočasové aktivity-KGM Trade s.r.o

22. Rekonstrukce objektu č.p.65 nabízející volnočasové aktivity-POZEMSTAV Prostějov, a.s.

23. Smlouva o pronájmu zařízení-Dallmar Vending a Office, k.s.

24. Dodatek č.2 smlouvy o dílo ze dne 1.3. 2012 na provedení díla "Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy"-ROCKNET s.r.o.

25. Dodatek č.4 smlouvy o dílo-OHL ŽS, a.s.

26. Darovací smlouva-ZETA BENÁTKY s.r.o.

27.Smlouva o dílo - Jiří Hovorka, Opravy komunikací v Úvalech, Glückmannova, Šámalova, V Podhájí, E.E. Kische...

28. Dodatek č. 2 - Základní umělecká škola, Český Brod, pronájem nebytových prostor

29. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebyt. prostor č. 128/7
SMM - ČR - Krajské ředitelství policie Středočeského kra
je

30. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti parc.č. 4385- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

31. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6000813/1
ČEZ Distribuce, a.s.

32. Smlouva o nájmu pozemku, LV 261, k.ú. Úvaly, Ivan Rábel, Teplice

33. Rámcová smlouva na dodávku tonerů, Aleš Kadeřábek, Poříčany

34. Smlouva o dílo - Doplnění mobiliáře v Úvalech, Fanstav a.s. , Praha 7

35. Smlouva o zřízení věc. břemene RWE GasNet s.r.o, RWE Distribuční služby, s.r.o., Martin Tvrdík, Úvaly

36. Smlouva o dílo, Porr a.s. -Rekonstrukce povechu komunikace ve Smetanově ulici

37. Darovací smlouva Čechoslávie spol.s.r.o. komunikace a IS

38. Dodatek SOD č. 5 s OHL ŽS, a.s.

39. Dodatek č. 3, veřejná linková doprava ROPID 

40. Dodatek č. 4, veřejná linková doprava ROPID

41. Dodatek č. 6,  veřejná linková doprava ROPID

42. Dodatek č. 7, veřejná linková doprava ROPID

43. Smlouva o umístění vitríny, Region Pošembeří o.p.s.

44. Smlouva o nájmu části nemovitosti čp. 203, Kateřina Nováková a Bc. Martina Nováková, MSc 

45. Smlouva o dílo, zprac. PD-čp. 203, KA architekti s.r.o., Praha 2

46. Dohoda o narovnání, Čechoslávie, spol. s.r.o., Praha 2

47. Smlouva o dílo, internetová prezentace, Galileo Corporation s.r.o., Chomutov 

48. Obchodní smlouva  o poskytování ochranných bezp. služeb, SCSA Security spol. s r.o., Praha 8

49. Darovací smlouva p. Petr Novák Úvaly 1645 

50. Darovací smlouva Josef Hlavatý Úvaly 1697 

51. Darovací smlouva Mgr.Tibor Szabo Úvaly 1677

52. Darovací smlouva Nikola Špičák Úvaly 1687 

53. Darovací smlouva OS Otevřené Úvaly 

54. Darovací smlouva Jiří Vajner  Úvaly 1659

55. Darovací smlouva městu Středočeský kraj 

56. Nájemní smlouva část  pozemku  Hostín Development,s.r.o.

57. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy ČEZ Distribuce

58. Smlouva o bud. smlouvě o zřízení věc. břemene, RWE GasNet, s.r.o

59. Smlouva o dílo - MODUL TED, Obis s.r.o.

60. Smlouva o dílo MŠ Cukrovar, DOMY JINAK s.r.o. 

61. Smlouva o dílo PONTEX spol. s.r.o.

62. Smlouva o dílo PONTEX spol. s.r.o. - lokalita Vinice

63. Smlouva o poskytování poradenství JUDr. Reichová

64. Smlouva o poskyt. účel. dotace - řešení krizové situace 

65. Smlouva o sml. budoucí RWE GasNet, s.r.o.STL přípojky ul. Želivského

66. Smlouva o poskytnutí programového vybavení OBIS s.r.o.

67. Nájemní smlouva nebytové prostory čp. 897 Pozemstav Prostějov a.s. 

68. Smlouva o poskytnutí příspěvku - Sdružená obec Baráčníků J.A. Komenského Úvaly 

69. Smlouva o poskytnutí příspěvku  SK Úvaly kopaná 

70. Smlouva o poskytnutí příspěvku SK Úvaly nohejbal

71. Smlouva o poskytnutí příspěvku  Spolek Jonatán

72. Smlouva o poskytnutí příspěvku Sport Úvaly o.s.

73. Smlouva o poskytnutí příspěvku  TC Úvaly

74. Smlouva o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Úvaly  

75. Smlouva o užití služby CZ NIC z.p.o.  

76. Dodatek ke smlouvě o zabezpečení poskytování pečovatelské služby s obcí Přišimasy 

77. Dodatek ke smlouvě o zabezpečení poskytování pečovatelské smlouvy obec Sibřina 

78. Dodatek ke smlouvě o zabezpečení pečovatelské služby obec Šestajovice  

79. Dodatek ke smlouvě o zabezpečení pečovatelské smlouvy městys Škvorec 

80. Dodatek je smlouvě o zabezpečení pečovatelské služby obec Tuklaty 

81. Smlouva o smlouvě budoucí Gaz NET STL přípojky ul. Želivského  

82. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy ČEZ Distribuce a.s. 

83. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy ČEZ Distribuce a.s.  

84. Smlouva o výpůjčce Tři pro zdraví v.o.s. 

85. Smlouva o poskytnutí příspěvku Trial Úvaly 

86. Smlouva o poskytnutí příspěvku Cyklistický klub Úvaly 

87. Smlouva o poskytnuí příspěvku Český rybářský svaz MO Úvaly  

88. Smlouva o poskytnutí příspěvku Český svaz chovatelů MO Úvaly  

89. Smlouva o poskytnutí příspěvku Český svaz včelařů ZO Úvaly  

90. Smlouva o poskytnutí příspěvku Junák-  svaz skautů a skautek středisko br. J. Bubáka Úvaly