Přehled smluv 2011

  1. Smlouva na výkon autorského dozoru
  2. Smlouva č. 56 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku dle ustanovení § 50a občanského zákoníku
  3. Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor - Město Úvaly a OHL ŽS a.s.
  4. Kupní smlouva č. 117
  5. Smlouva o nájmu pozemku uzavřená dle ustanovení § 663 a násl. občanského zákoníku
  6. Darovací smlouva - Město Úvaly a StavMeKo s.r.o.